Održana radionica Udruženja operatera sistema

Udruženje operatera sistema koje djeluje pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBIH je od 12. do 14. oktobra 2023. godine u Neumu, organiziralo drugu po redu radionicu pod nazivom “Implementacija Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, te Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda od strane ključnih subjekata njihove implementacije: ciljevi, rezultati, izazovi i prijedlozi za prevazilaženje izazova”.

Radionica je okupila sve relevantne aktere, odgovorne za sprovođenje navedenih pravilnika, kako bi razmijenili ključne informacije o postignutim rezultatima, izazovima i budućim ciljevima.

Potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, gosp. Mirsad Jašarspahić, otvorio je radionicu ističući značaj održavanja radionice i konstruktivnog dijaloga koji ima za cilj ne samo sumiranje ostvarenih rezultata, već i planiranja budućih aktivnosti koje BiH mora slijediti na putu dekarbonizacije i smanjenja otpada.

Od izuzetnog značaja je bilo prisustvo federalne ministrice za okoliš i turizam, gđe Nasihe Pozder, koja je pohvalila dosadašnje uspjehe operatera sistema i izrazila interes za zajedničko rješavanje izazova u razvoju sistema recikliranja ambalažnog i električnog otpada.

Radionici su prisustvovali i savjetnici federalne ministrice, stručni saradnici ministarstva, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, tržišni i okolišni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Predstavnici Udruženja operatera sistema koje čine: Ekopak d.o.o. Sarajevo, i Eko život d.o.o. Tuzla, operateri za upravljanje ambalažnim otpadom, te Zeos Eko sistem d.o.o. Sarajevo i Kim Tec Eko d.o.o. Vitez operateri za upravljanje električnim i elektroničkim otpadom, detaljno su predstavili svoje aktivnosti, pri čemu su posebno istaknuti ostvareni ciljeve prema Pravilniku. Ovi ciljevi obuhvaćaju postizanje određenih postotaka recikliranog otpada, ulaganje u infrastrukturu, te sprovođenje projekata usmjerenih na podizanje svijesti među najmlađim građanima i općom populacijom. Predstavnici ključnih institucija također su iznijeli informacije o svojim dosadašnjim postignućima tokom svojih prezentacija.

U zaključku radionice subliminirani su izazovi svih aktera, uz isticanje neophodnosti održavanja sličnih skupova, konferencija i okruglih stolova radi unapređenja zajedničkog dijaloga u prevazilaženju izazova.