OSNOVANO UDRUŽENJE KOMUNALNE PRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE FEDERACIJE BiH

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, jučer je održala Osnivačku
skupštinu Udruženja komunalne privrede i zaštite životne sredine, na kojoj je na mandat od
četiri godine izabran predsjednik, potpredsjednik i rukovodstvo Udruženja, te je usvojen
Pravilnik o organiziranju i radu istog.

Prisutnima se obratio Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore
Federacije Bosne i Hercegovine. U svom obraćanju je istakao značaj formiranja Udruženja
unutar komore, jer komunalna preduzeća i komora zajedničkim djelovanjem se mogu izboriti
za kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Za predsjednika Udruženja izabran je gosp. Nijaz Salamović, KJKP Rad Sarajevo, dok je
gosp. Ajdin Mehmedović, JKP Sapna, izabran za potpredsjednika.

„Komunalna poduzeća su uglavnom u financijskim, materijalnim i kadrovskim problemima.
Nadam se da će formiranje ovog udruženja institucionalno pomoći preduzećima kroz stručne
seminare, edukacije, prijedloge zakonskih rješenja, ujednačavanje i poboljšanje regulative i
usvajanja dobrih praksi. Komunalna preduzeća zapošljavaju najviše radnika, tako je makar u
Kantonu Sarajevu, a ja dolazim ispred komunalnog poduzeća Rad koji broji više od hiljadu
zaposlenih i najveće je komunalno poduzeće u Bosni i Hercegovini“, dodao je Salamović.

U narednom periodu na mjestu predsjednika Skupštine nalazit će se gosp. Samir Memić,
JKP Standard Konjic i potpredsjednica gđa Belma Zukić, JKP Vodostan Ilijaš. Odbor
udruženja čini sedam predstavnika komunalnih preduzeća: Nijaz Salamović, KJKP RAD;
Ajdin Mehmedović, JKP Sapna; JP Komunalno Mostar; Almir Hadžialić, JKP Visoko; Adis
Bešlić, KJKP Park; Sejfo Ušanović, Toplane Sarajevo; Mehmed Mehović, KJKP
Sarajevogas.