Podrška MSP-ovima za uvođenje mjera energetske efikasnosti putem kreiranja Mreže energetske efikasnosti (MEE)

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Privrednom Komorom Republike Srpske, Privrednom/Gospodarskom Komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednom komorom Brčko distrikta BiH, implementira projekt pod nazivom „Podrška MSP-ovima za uvođenje mjera energetske efikasnosti putem kreiranja Mreže energetske efikasnosti (MEE)“, podržan u okviru Green Recovery komponente koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade, te objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Podrška MSP-ovima za uvođenje mjera energetske efikasnosti putem kreiranja Mreže energetske efikasnosti (MEE)

 

Tema projekta – identifikacija najboljih i najprofitabilnijih mjera energetske efikasnosti i predstavlja značajan izazov za mala i srednja preduzeća. Stoga, projekt je namijenjen malim i srednjim preduzećima (MSP) iz Bosne i Hercegovine koje imaju potrebu i mogućnosti za sprovođenjem mjera energetske efikasnosti u proizvodnji. Njihovo planiranje i provođenje ima za cilj prvenstveno reducirati troškove proizvodnih procesa, ukloniti negativne efekte na okolinu i omogućiti efikasnije poslovanje, kao i dodatnu vrijednost za MSP i privredu u cjelini.

Spoljnotrgovinska/Vanjskotrgovinska komora BiH, kao glavni implementacijski partner projekta, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Brčko Distrikta, realizira projekt s ciljem uspostavljanja Mreže energetske efikasnosti (MEE) koju čine mala i srednja preduzeća koja posluju u različitim podsektorima na prostoru Bosne i Hercegovine.

EEN mreža će biti razvijena za 15 kompanija učesnica sa područja BiH, a mreža će raditi 12 mjeseci – od juna 2023. do juna 2024. godine.

Projektne aktivnosti obuhvataju:

 • savjetodavnu podršku kompanijama od strane sa međunarodnim energetskih stručnjaka
 • izradu detaljnih energetskih audita za kompanije, koji obuhvataju sljedeće teme:
  • potrošnja energije i ključni indikatori
  • emisije stakleničkih plinova i glavni izvori emisije (Opseg 1 i 2)
  • identifikacija mjera za uvođenje energetske efikasnosti i smanjenje emisija
 • radionice za kompanije na temu energetske efikasnosti
 • povezivanje i razmjenu iskustava sa kompanijama iz Njemačke

Konačni rezultati koje mogu očekivati učesnici EEN-a su: finansijske uštede kroz smanjenje troškova energije, poboljšanje produktivnosti i konkurentnosti kroz poboljšanu kvalitetu proizvoda, razmjena iskustava o provedenim mjerama, obuka radnika, ušteda vremena pri realizaciji mjera energetske efikasnosti, povećanje transparentnosti o korištenju energije i podacima, podrška inovacija, praćenje realizovanih mjera, certifikacija prema ISO 50001, smanjenje emisije CO2.

Kako bi bili prihvatljivi za učešće u ovom projektu, aplikanti moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • biti registrovani sa sjedištem u BiH (kao d.o.o. ili d.d.)
 • pripadati kategoriji malih i srednjih preduzeća, u skladu s definicijom Evropske komisije
 • pripadati kategoriji izvozno-orijentiranih malih i srednjih preduzeća
 • biti proizvodno društvo u okviru sljedećih industrija: metaloprerada, drvoprerada, plastika, elektroindustrija, prerada hrane i upravljanje otpadom
 • imati slobodne kapacitete u radnoj snazi zbog neophodne edukacije u svrhu priprema MSP za sprovođenje mjera energetske efikasnosti

Kako bi bile prihvatljivi za učešće, aplikanti ne mogu imati poslovnu jedinicu registrovanu u SR Njemačkoj.

Napominjemo da prednost prilikom odabira kompanija imaju članice koje plaćaju članarinu komorama nosiocima ovog projekta.

Aplikacije će biti rangirane na osnovu sljedećih kriterija:

 1. Potrošnja energije (20 bodova)
 2. % izvoza u ukupnim prihodima (10 bodova)

Molimo Vas da popunjeni aplikacioni formular, koji možete preuzeti na Web stranici www.komorabih.ba, dostavite najkasnije do 03.07.2023. godine na adresu:

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH,

Branislava Đurđeva 10,

71 000 Sarajevo

ili putem e-mail: sinisa.saric@komorabih.ba

Takođe Vas želimo obavijestiti da će Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, uz saradnju sa partnerskim komorama, organizovati INFO dane na kojima ćete imati priliku dobiti sve detaljne informacije o Projektu i to po sljedećem rasporedu:

 

 • Brčko, 19.06.2023. u 13:00 na adresi Cvijete Zuzorić bb (Zgrada “Šipada” III sprat) – Privredna komora Brčko Distrikta
 • Banja Luka, 20.06.2023.u 11:00 na adresi Branka Ćopića 6 – Privredna komora Republike Srpske
 • Mostar, 23.06.2023. u 11:00 na adresi Kneza Domagoja 12 – Privredna/Gospodarska komora FBiH Mostar
 • Sarajevo, 26.06.2023 u 11:00 na adresi Branislava Đurđeva 10- VTK/STK BiH

 

Zainteresirane kompanije koje žele prisustvovati INFO danu, potrebno je da do 3 dana prije početka (tj. za Sarajevo do 23.06.2023., za Mostar do 20.06.2023., za Banja Luku do 17.06.2023. i Brčko do 16.06.2023.) svoju prijavu izvrše online putem sljedećeg linka: On-line prijava za Info dan.

Projekt „Podrška MSP-ovima za uvođenje mjera energetske efikasnosti putem kreiranja Mreže energetske efikasnosti (MEE)“ je podržan u okviru Green Recovery komponente, koju GIZ implementira u ime Njemačke vlade s ciljem pružanja podrške BiH u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 sa posebnim osvrtom na zelenu tranziciju MSP-ova. Green Recovery komponenta je dio šireg projekta „Covid-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery“, kojeg sufinansiraju Njemačka vlada i Evropska unija.