Posjeta Univerzitetu u Novom Sadu Uprave projekta 1 FUTURE

U periodu od 04. do 06. decembra 2023. god. u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu u okviru Projekta  “jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU – 1FUTURE”, održani su radni sastanci Upravnog odbora Projekta na kojim je u ime P/G komore FBIH učestvovao Emir Pašić, voditelj Centra za međunarodnu i saradnju sa EU fondovima  P/G komore FBiH.

Projekta 1Future ima za cilj da podrži visokoškolske institucije Zapadnog Balkana u izgradnji kapaciteta u oblasti održivosti, otpornosti i klimatskih akcija.

U toku posjete predstavljeni su studijski programi i predmeti koji se izučavaju na Univerzitetu u Novom Sadu a koji se odnose na teme koje su obuhvaćene 1FUTURE projektom – održivost i klimatske promjene.

Upriličena je posjeta i obilazak Naučno-tehnološkog parka, kao i međuprojektni trening koji je obuhvatio 5 međunarodnih projekata koji se realizuju na Univerzitetu u Novom Sadu.

U drugom dijelu radne posjete održani su sastanci Upravnog  odbora tokom kojih su prezentovani i analizirani dosadašnji rezultati u realizaciji 1FUTURE projekta, te planirane dalje aktivnosti i dinamika njihove realizacije.

Tom prilikom u okviru zajedničke prezentacije komora u regiji prezentirane su aktivnosti naše Komore u proteklom periodu te dogovorene dalje aktivnosti na realizaciji ovog Projekta sufinansiranog od strane Europske unije.