Search

Posjeta Univerzitetu u Veneciji Uprave projekta 1 FUTURE

 

      

Univerzitet Venecija 16.04.2024

U periodu od 16. do 18. aprila 2024. god. u organizaciji Univerziteta u Veneciji u okviru Projekta
“jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU – 1FUTURE”,
održani su radni sastanci Upravnog odbora Projekta na kojim je u ime P/G komore FBIH učestvovao
Emir Pašić, voditelj Centra za međunarodnu i saradnju sa EU fondovima  P/G komore FBiH.

Primarni cilj Projekta 1Future je da podrška visokoškolskim institucijama Zapadnog Balkana u
izgradnji kapaciteta u oblasti održivosti, otpornosti i klimatskih akcija.

U toku posjete predstavljeni su studijski programi i predmeti koji se izučavaju na Univerzitetu
Venecija a koji se odnose na teme koje su obuhvaćene 1FUTURE projektom – održivost i klimatske
promjene.

Upriličena je posjeta rektorata kao i obilazak fakulteta arhitekture, uz prezentaciju sistemskih
riješenja energetske efikasnosti primjenjenih u duhu glavne misije ovog Projekta.

U drugom dijelu radne posjete održani su sastanci Upravnog  odbora tokom kojih su prezentovani i
analizirani dosadašnji rezultati u realizaciji 1FUTURE projekta, te planirane dalje aktivnosti i dinamika
njihove realizacije.

U toku dvodnevnih sastanaka Uprave projekta utvrđen je završni draft Plana klimatske održivosti
Projekta, održane su tematske radionice, uz dogovor o planu treninga, principa saradnje na
zajedničkom tematskom časopisu, u sklopu plana širenja ishoda Projekta te usaglašavanju principa
finansijskog izvještavanja te dogovorene dalje aktivnosti na realizaciji ovog Projekta sufinansiranog
od strane Europske unije.