Potpisani sporazumi o suradnji Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, Dnevnog avaza i Večernjeg lista BiH

U Sarajevu su 8.5.2024. godine Sporazume o međusobnoj suradnji potpisali direktor „Avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo gosp. Bojan Varunek, predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH izv.prof.dr.sc. Marko Šantić i glavni urednik Večernjeg lista BiH gosp. Jozo Pavković.

Ovim sporazumima je postavljen okvir za buduću suradnju između institucija, a koji se odnosi prvenstveno na suradnju u području medijske prisutnosti i gospodarstva.

Dva najveća tiskana medija u Federaciji BiH će uz suradnju sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH izrađivati zajedničke analize, pripreme i medijsko izvještavanje projekata iz oblasti medija, gospodarstva i ekonomije. Također, medijsko praćenje i prezentacija gospodarstva i promocija robe i usluga u zemlji i inozemstvu, organiziranja nastupa na sajmovima, organiziranja prezentacija i promocija, izdavanja promotivnih publikacija i kataloga, prezentiranja gospodarstva posredstvom Interneta, glasila Komore i drugih promotivnih aktivnosti je definirano kao jedna od ključnih aktivnosti. Temelj cjelokupne suradnje baziran je na boljem medijskom predstavljanju gospodarstva, te ekonomskih razvojnih aktivnosti u kojima sudjeluje Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i njene članice.

Aktivnosti planirane u okviru strateškog komuniciranja su usmjerene na jačanje položaja i vidljivosti Privredne/Gospodarske Komore Federacije Bosne i Hercegovine na području Federacije BiH. Cilj ovih aktivnosti je povećati vidljivost djelovanja i angažmana Komore u društvu i gospodarstvu, kao i informiranje šire, a pogotovo poslovne javnosti o mogućnostima i prednostima članstva u Komori. Aktivnosti su usmjerene na promociju i vidljivost sektora i udruženja koja se nalaze unutar Komore, njihovog djelovanja i aktivnosti koje oni provode, kao i javnih ovlasti koje Komora radi u ime Federacije BiH.

 

Prvi veliki zajednički projekt u organizaciji potpisnica današnjih sporazuma o suradnji je organizacija zajedničke konferencije Mediji kao komunikator ekonomskih politika koja će biti održana 29.05.2024. godine u Sarajevu u Radon Plazi. Pored Privredne/Gospodarske Komore Federacije Bosne i Hercegovine, Večernjeg lista i Avaza, suorganizator konferencije je i Finansijsko-informatička agencija FBiH, a medijski partner Federalna novinska agencija Federacije BiH.

Izborom ove teme Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, Avaz i Večernji list BiH su željeli ukazati na veliki značaj medija u izvještavanju o ekonomskim temama, te naglasiti ulogu medija u komuniciranju ekonomskih reformi, strategija i programa. Također jedna od vrlo bitnih tema je medijska prisutnost pozitivnih priča iz gospodarske sfere BH društva, te kako i da li kompanije iz BiH koriste medije u kontekstu promotivnih aktivnosti, društvene odgovornosti, odnosa s javnošću, publiciteta i ukupnog kreiranja imidža BH gospodarstva.

Konferencija će obuhvatiti tri centralne teme u sklopu tri planirana panela:

  • Strateško komuniciranje ekonomskih politika
  • Realni sektor u medijskom labirintu
  • Potrošački etnocentrizam i mediji

Strateško komuniciranje ekonomskih politika i uloga medija u izvještavanju i komuniciranju će biti obrađeni na prvom panelu konferencije, s naglaskom na važnost i značaj izvještavanja o ekonomskim politikama i strategijama u trenutku u kojem se BiH trenutno nalazi, a to je kandidacijski status i otvaranje pregovora sa Europskom Unijom. U ovom trenutku ključni izazov za BiH je provođenje strukturnih reformi po pojedinim sektorima društva, uključujući i gospodarstvo, te povećanje produktivnosti i ostvarenje ekonomskog rasta baziranog na održivosti. Ekonomske politike predstavljaju strukturne reforme u oblasti gospodarstva, a odnose se na područja konkurentnosti, otpornosti, održivosti, socijalnih politika i ljudskih resursa. Poboljšanje uvjeta poslovanja, tehnološki razvoj i digitalizacija, uz zelenu i energetsku tranziciju s ciljem što većeg udjela obnovljivih izvora energije, te povećanje zaposlenosti su temelji na kojima se može graditi uspješna strategija ekonomskog razvoja. Uloga medija u prezentiranju, izvještavanju, komuniciranju i približavanju ekonomskih politika javnosti je neophodna i veoma bitna. O svemu ovome na prvom panelu konferencije će nam govoriti eminentni stručnjaci za navedena područja.

Drugi panel pod nazivom Realni sektor u medijskom labirintu će biti usmjeren na prisutnost gospodarstva i uspješnih BH gospodarskih priča u medijskom prostoru. Neka od važnih pitanja koja će se postaviti biti će – Koliko domaći mediji afirmiraju pozitivne priče iz BH gospodarstva? Da li mali poduzetnici mogu uspješno pronaći put do medijskog prostora? Da li postoje razvijene strategije komuniciranja u realnom sektoru? Ili se komunikacija svodi na ad hoc komuniciranje po pojedinim temama? Da li se mediji ozbiljno i konzistentno bave izvještavanjem i komuniciranjem tema iz gospodarstva? Kako poduzeća koriste medije za svoje kampanje, odnose s javnošću, prezentaciju društveno odgovornog ponašanja i slično? Da li i kako gospodarstvo BH kreira svoj medijski imidž?

Panel Potrošački etnocentrizam i mediji svoj fokus stavlja na domaće BH proizvode i usmjerenost potrošača na konzumaciju i korištenje istih. Medijska prezentacija domaćih proizvoda u pozitivnom svjetlu, naglasak na kvalitetu i tradiciju, kao i na pozitivne efekte korištenja domaće proizvedenih dobara i usluga na cjelokupno gospodarstvo kroz direktni utjecaj na BDP su tema ovog panela.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH daje veliki značaj domaćoj proizvodnji i slijedom toga trenutno provodi projekat vizualnog označavanja bosanskohercegovačkih proizvoda i usluga znakovima – “BH kvaliteta” / “BH Quality”/ i “Izvorno domaće” / “BH Creation” /. Znakovi “BH kvaliteta”  i “Izvorno domaće” namijenjeni su poticanju razvoja domaće proizvodnje, podizanju razine kvalitete BH proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije, te promociji Bosne i Hercegovine i stvaranju bosanskohercegovačkoga identiteta na svjetskom tržištu.

Pravo uporabe znaka “BH kvaliteta” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu i koji su proizvedeni na području Federacije Bosne i Hercegovine odnosno uslugama koje se pružaju na području F BiH.

Pravo uporabe znaka “Izvorno domaće” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi ili usluge na razini “BH kvalitete”, a nastali/e su kao rezultat BiH tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije. Ovaj projekat se provodi u suradnji s Vladom Federacije BiH i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH u 2024. godini slavi velikih jubilarnih 25 godina postojanja i rada, te je pripremila niz aktivnosti kojima planira obilježiti ovaj jubilej i podsjetiti na neke od najznačajnijih aktivnosti koje su se događale u proteklom razdoblju. Promocija gospodarstva, povećanje njegove konkurentnosti, pružanje niza edukacija, usavršavanja u suradnji s partnerima iz zemlje i inozemstva, sudjelovanje na europskim projektima, vršenje javnih ovlasti neke su od zadaća i aktivnosti koje Komora kontinuirano uspješno provodi već dugi niz godina. Usmjerenost na povećanje prepoznatljivosti domaćih proizvoda, usluga i kompanija na domaćem ali i stranim tržištima jedna je od važnih uloga Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH.

U sklopu aktivnosti vezanih uz proslavu 25 godina postojanja Komore, a obzirom da u Federaciji BiH nema utemeljene godišnje nagrade za gospodarstvenike Komora planira organizirati nagradu EKONOMSKI USPJEH GODINE u deset kategorija.

Dodjela nagrada će biti izvršena u sklopu manifestacije Svečane akademije povodom 25. Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, a u suradnji s partnerima.

S obzirom da Dnevni avaz i Večernji list BiH već dugi niz godina promoviraju BiH realni sektor kroz redovite pozitivne priče iz gospodarstva, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i ovom prigodom poziva sve svoje članice, ali i ostale gospodarske subjekte da ukoliko to već nisu, otvore aktivnu suradnju sa ove dvije eminentne medijske kuće te nađu vlastite pojedinačne interese, ali i interes za gospodarstvo BiH te cjelokupno BH društvo.