Search

Poziv na javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o aukcijama i Nacrtu Pravilnika o garancijama porijekla, u Sarajevu i Mostaru

Ispred Udruženja za obnovljive izvore energije pozivamo zainteresirane članice Komore
da uzmu učešće na javnim raspravama po navedenim nacrtima pravilnika, i
komentarima na iste doprinesu utvrđivanju što efikasnijih prijedloga pravilnika.

Postupajući po obavezama proisteklim iz člana 18. stav (8), odnosno člana 29. stav (3)
Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 82/23) (Zakon), Uprava Operatora za obnovljive izvore
energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) je imenovala Radnu grupu za
izradu Nacrta Pravilnika o aukcijama, odnosno, Nacrta Pravilnika o garancijama
porijekla u sljedećem sastavu: Hajrudin Bećirović kao predsjedavajući Radne grupe, te
kao članovi Radne grupe: Armin Đuliman, Almir Muhamedbegović i Saša Čolić.

Upravni odbor Operatora za OIEiEK je, na prijedlog Direktora, na svojoj 2. sjednici,
održanoj 30.04.2024. godine, donio Odluku o usvajanju Nacrta Pravilnika o aukcijama,
odnosno Odluku o usvajanju Nacrta Pravilnika o garacijama porijekla sa obavezom
provođenja javne rasprave po istima.

Slijedom naprijed navedenog, ovim obavještavamo javnost da će se  javne rasprave o
Nacrtu Pravilnika o aukcijama , održati u sljedećim terminima:

03.06.2024. godine (ponedjeljak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Hotela
Mostar (Kneza Domagoja b.b., Mostar),
11.06.2024. godine (utorak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Radon
Plaza Hotela (Džemala Bijedića 185, Sarajevo),

dok će se  javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o garancijama porijekla  održati u
sljedećim terminima:

05.06.2024. godine (ponedjeljak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali
Hotela Mostar (Kneza Domagoja b.b., Mostar), i
12.06.2024. godine (utorak) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u sali Radon
Plaza Hotel (Džemala Bijedića 185, Sarajevo).

Odlukom Uprave Operatora za OIEiEK za voditelja javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o
aukcijama imenovan je Armin Đuliman, dok je za voditelja javne rasprave o Nacrtu
Pravilnika o garancijama porijekla imenovan Almir Muhamedbegović.

Zainteresovana lica tekst nacrta pravilnika mogu dobiti u sjedištu Operatora za OIEiEK
ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice Operatora za OIEiEK
( www.oieiek.ba ).
Pisani komentari mogu se dostaviti na adresu Operatora za OIEiEK, Adema Buća 34,
Mostar ili na elektronsku adresu  kontakt@oieiek.ba , počevši od dana objavljivanja
nacrta pravilnika na internet stranici Operatora za OIEiEK, a najkasnije do petka,
14.06.2024. godine.
Operator za OIEiEK će, također, u razmatranje uzeti pisane i usmene komentare
zaprimljene na javnoj raspravi.

Molimo da prisustvo javnim raspravama potvrdite do srijede, 29.05.2024. godine.

S poštovanjem,

Miroslav Nikolić, predsjednik UOIE
Lejla Sadiković, sekretar UOIE
Tel: 033 566 311