Search

POZIV NA JAVNU RASPRAVU ”ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA” U F BIH

U skladu sa zaključcima oba doma Parlamenta Fedetracije BiH,  Federalno ministarstvo, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je 17.10.2023. godine “otvorilo” javnu raspravu o Nacrtu Zakona o jakim alkoholnim pićima, koja će trajati 90 dana od dana postavljanja teksta Nacrta Zakona na web stranicu ovog Ministarstva, tj. do 17.01.2024. godine.

Javna rasprava na temu: „Zakon o jakim alkoholnim pićima“  će se održati 12.12.2023. godine sa početkom u 11:00 sati, u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo (velika sala u prizemlju).

Tekst Zakona nalazi se na stranici Federalnom ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i pumarstva:

https://fmpvs.gov.ba/2023/10/17/javna-rasprava-nacrt-zakona-o-jakim-alkoholnim-picima/