Poziv na trening o zelenoj transformaciji privrede

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na trening posvećen zelenoj transformaciji privrede, koji će se održati
u ponedjeljak, 22. aprila 2024. godine na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju u
Sarajevu.

Trening je osmišljen da pruži detaljan uvid u teme koje su ključne za unaprjeđenje vašeg poslovanja i
prilagođavanje aktuelnim zahtjevima tržišta za srednja i mala preduzeća.

Poziv za učešće je namijenjen direktorima, menadžerima i profesionalcima koji se bave održivim
razvojem, kao i svima koji su zainteresovani za unaprjeđenje poslovanja u skladu sa zahtjevima
europske zajednice. Tokom treninga detaljno će biti predstavljeni različiti aspekti poslovanja,
uključujući ekološke, društvene i upravljačke faktore sa fokusom na važnost društvene odgovornosti
poslovanja. Također će biti analiziran proces Due Diligence-a i njegova ključna uloga, kao i uticaj Carbon
Border Adjustment Mechanism (CBAM) na poslovanje malih i srednjih preduzeća.

Trening će se održati u sklopu projekta Green Agenda Innovation Accelerator (GAIA) koji je podržan od
strane Europske unije (EU) i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ)
kroz projekt “Inovacije i digitalizacija MSP-a u BiH/EU4DigitalSME”.

Molimo da potvrdite svoje učešće do 16. aprila 2024. godine.

Kontakt e-mail za dodatne informacije i registraciju je amina.katica@ssst.edu.ba.

AGENDA
BIOGRAFIJA VODITELJICE TRENINGA