Poziv na završnu konferenciju projekta ENHANCE

15.06.2023. godine
Mjesto: Hotel Terme, Ilidža, Sarajevo

 

Poštovani,

Tokom trajanja projekta, projektni partneri ENHANCE bili su posvećeni podršci za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja u malim i srednjim preduzećima iz metalskog, drvnog i prehrambenog sektora u prekograničnom području Zlatiborskog okruga i Sarajevske makroregije.

Pred kraj projekta pozivamo sve one koji su se na neki način uključili u projekat, a naravno i sve zainteresovane, da nam se pridruže 15. juna 2023. godine kada će biti održana zvanična završna konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta ENHANCE.

Tokom prethodne dvije godine, lider projekta Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa partnerima Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Zlatiborskog upravnog okruga i Centrom ENERGIS nastojao je da kroz prezentacije, obuke, radionice i savjetodavne usluge pomogne privrednim subjektima iz tri navedena sektora.

Na završnoj konferenciji će se sumirati rezultati mentorske podrške u Sarajevskoj makroregiji i Zlatiborskom okrugu.

Takođe, biće organizovana panel sesija na kojoj će učestvovati mentori i oni kojima su pružene mentorske usluge. Tema panela su benefiti umrežavanja MSP u prekograničnom području.

Pored toga, biće održana panel sesija „Detektovani problem u obrazovanju i moguća rješenja“ na kojoj će učesnici biti predstavnici škola iz BiH i SRB i Pedagoškog zavoda BPK.

 

Pozivamo Vas da prisustvujete završnoj konferenciji koja će se održati u četvrtak,  15.06.2023. godine, s početkom u 10:00, u hotelu Terme u Sarajevu-Ilidža.

Molimo da učešće potvrdite do 14. juna 2023. na adresu l.sadikovic@kfbih.com ili tel: 033 566 311.

Smatramo da su projektne aktivnosti kod MSP-a unaprijedile svijest o jačanju vlastitog konkurentskog i inovacijskog potencijala kroz razvoj usluga tj. specifičnih koraka i alata, da bi bolje procijenili poziciju na tržištu, snage i slabosti, te da bi procijenili potencijal za inovacije i nivo inovativnosti svojih proizvoda ili usluga.

Projekat se implementira u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020. koji kofinansira Evropska unija. Ugovorno telo ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).