Search

Poziv poslodavcima da sudjeluju u anketiranju u sklopu istraživanja tržišta rada 2023/2024

Obavještavamo vas da će Federalni zavod za zapošljavanje i službe za zapošljavanje, u
skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih
osoba, u periodu od 25.9. do 31.10.2023. godine organizirati anketiranje poslodavaca u
sklopu istraživanja tržišta rada u Federaciji BiH 2023/2024, a radi sagledavanja trendova i
procjene kretanja na tržištu rada.

Planirano je da se u okviru istraživanja kroz anonimnu anketu obuhvati reprezentativni
uzorak od oko 1.300 poslodavaca (malih, srednjih i velikih) iz Federacije BiH iz ključnih
djelatnosti, a koji imaju pet i više zaposlenih.

Anketiranje će provoditi predstavnici službi za zapošljavanje koji su stručno obučeni za
provođenje anketiranja uz primjenu utvrđene metodologije istraživanja.

Pitanja iz upitnika odnose se uglavnom na sagledavanje potreba poslodavaca za radnom
snagom, najtraženijim zanimanjima, procjenu eventualnih viškova radne snage,
otežavajuće okolnosti u pronalasku radnika, mogućnosti poslodavaca da organiziraju
praktičnu obuku za učenike, studente i nezaposlene osobe, kao i na zadovoljstvo uslugama
službi za zapošljavanje i dr.

Dobiveni rezultati će poslužiti za unaprjeđenje aktivnosti, projekata, usluga i suradnje javnih
službi za zapošljavanje sa poslodavcima, kao i izradu javnih politika za tržište rada u
Federaciji BiH zasnovanih na analizi postojećeg stanja i budućih trendova.

Ovom prilikom pozivamo kompanije da se odazovu anketarima iz službi za zapošljavanje, u
slučaju da im se obrate, te da sudjeluju u ovom istraživanju.

Prikupljeni rezultati i preporuke će biti prezentirani javnosti krajem 2023. godine ili početkom
2024. godine kroz odgovarajuće dokumente.

Dopis Federalnog zavoda za zapošljavanje :

Poziv UP,PK I OK FBIH za učešće u anketiranju za ITR 2023/2024