Search

Poziv preduzećima i preduzetnicima za učešće u programu „Erasmus za mlade preduzetnike“

Eda – Agencija za razvoj preduzeća je objavila javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i
preduzetnika iz BiH u programu Evropske unije „Erasmus za mlade preduzetnike“. Riječ je o programu
prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i
posvećenim novim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja, upoznavanju
novih tržišta i uspostavljanju kontakata, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika.

Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju
više od tri godine preduzetničkog iskustva, koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim
preduzetnikom.

Zainteresovanim preduzećima i preduzetnicima iz BiH, Eda – Agencija za razvoj preduzeća pruža
tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta i definisanju
plana posjete odabranog preduzetnika iz inostranstva, nakon čega ta osoba dolazi u mjesto poslovanja
preduzeća/preduzetnika. Saradnja teče po usaglašenom planu koji doprinosi ostvarenju ciljeva kako
preduzeća/preduzetnika domaćina, tako i mladog preduzetnika iz inostranstva.

U bazi podataka programa „Erasmus za mlade preduzetnike“ je registrovano preko 12.000 preduzetnika
domaćina i preko 20.000 mladih preduzetnika iz 45 država, a do sada je uspješno realizovano preko
11.000 posjeta.

Preduzeća i iskusni preduzetnici iz BiH koji žele da dobiju detaljnije informacije o programu i načinu
prijavljivanja, treba da najkasnije do četvrtka, 10.8.2023. popune online obrazac:https://bit.ly/EYE_HEs

Za više informacija o programu i načinu prijave molimo kontaktirajte Edu – Agenciju za razvoj preduzeća
(kontakt osoba Pavle Miovčić, pavle.miovcic@edabl.org , telefon 051/300-241).