POZIV PRIVREDNICIMA DA DOSTAVE PRIJEDLOGE SIROVINA I MATERIJALA ZA SUSPENZIJU CARINSKIH STOPA

Poštovani,

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa Privrednom/
Gospodarskom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Republike Srpske,  od danas
kreće u proces prikupljanja zahtjeva tj. prijedloga za dopunu “Odluke o privremenoj suspenziji  i
privremenom smanjenju  carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2025. godinu“.

Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja (zemalja sa kojima BiH nema potpisane
trgovinske sporazume) uvozite određenu sirovinu (materijal koji ulazi u supstancu Vašeg
finalnog proizvoda) ili repromaterijal (osnovni materijal od kojeg se pravi Vaš proizvod), a da
istovremeno u Bosni i Hercegovini ne postoji proizvodnja takve sirovine/materijala, onda je
moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope.

Pozivamo Vas da nam do 20.04.2024. godine na e-mail: a.malisevic@kfbih.com dostavite Vaše
prijedloge tarifnih brojeva sirovina i materijala koje koristite u procesu vlastite proizvodnje, a
koje se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu  u količinama i kvalitetu  potrebnom za
proizvodnju gotovih proizvoda.

Napomena: prijedlozi tarifnih brojeva treba da se odnose na tarifne brojeve koji nisu već
uvršteni na postojeću Odluku (tekst postojeće Odluke dostavljamo u prilogu). Takodje, po
instrukciji Ministartsva spoljne trgovine BiH preporučuje se da privredni subjekti dostavljaju
do 5 prijedloga tarifnih oznaka koji se već ne nalaze na predmetnoj Odluci.

U skladu sa zahtjevom  Ministarstva vanjske/spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ukoliko
pvi put predlažete tarifni broj, molimo da nam na zvaničnom memorandumu Vaše firme u
posebnom dopisu  dostavite  sljedeće podatke:
1.       Kontakt informacije:
–          naziv firme,
–          ID broj
–          Kontakt podaci: broj telefona, e-mail, adresa

2.       Puni naziv proizvoda prema Carinskoj nomenklaturi iz 2024– tarifni broj na 10
znakova i iznos (u KM) plaćene carine na navedeni proizvod u 2023. (ukoliko se radi
o o novom prijedlogu za uvrštavanju), te količinu uvoza po tarifnom broju, prijedlog
carinske stope za navedenu tarifnu oznaku  ;

3.       Opis proizvodnje; Kapacitet proizvodnje;broj zaposlenih; Objašnjenje da se radi
o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji. Molimo Vas da
imate u vidu da rezervni dijelovi, pomoćni dijelovi, alati i sl. iako služe  svrsi finalne
proizvodnje ne mogu biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

4.       Informacije o tome koliko će umanjenje carinskih troškova uticati na Vaše
poslovanje kroz eventualno upošljavanje novih radnika, bolju konkurentnost na
izvoznim tržištima, nove investicije, argumentovano objašnjenje da se radi o
materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, te sve druge
informacije koje će opravdati ukidanje ili smanjenje carinske stope poput planova za
buduće aktivnosti u oblasti investiranja, širenje proizvodnih pogona, zapošljavanja i
povećanja izvoza, te druge podatke koji to potvrđuju.
Ukoliko korišćenje tarife (repromaterijala/sirovine) koju predlažete postiže i efekat
umrežavanja u nabavci i/ili saradnji sa drugim kompanijama u BiH, molimo da
navedete i obrazložite i taj podatak.

Molimo kompanije da ne dostavljaju prijedloge koji se tiču tarifnih oznaka koje su već obuhvaćene Odlukom budući da je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u prethodnom periodu, već direktno kontakiralo kompanije koje su korisnice povlastica po osnovu tarifnih oznaka u postojećoj Odluci.