Poziv za iskazivanje interesa za 54. međunarodni SAJAM TURIZMA Novi Sad od 30.11-02.12.2023 g.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH je u suradnji s VTK i PKRS te uz sufinanciranje
MVTEO BiH osigurala štand 54. na Međunarodnom sajmu turizma Novi Sad 2023 g.

Molimo sve zainteresirane za navedenu sajamsku manifestaciju da svoje logotipe (u vektorskoj formi) i promotivne materijale pošalju na adresu P/G KFBIH Kneza Domagoja 12, Mostar
mail; m.mikulic@kfbih.com , d.planinic@kfbih.com , s.mikulic@kfbih.com  do 10.11.2023 g.