Poziv za radionice na temu zelenih poslovnih modela u metalnoj i drvnoj industriji u BiH – projekat COVID-19 Investment Response

Poštovani privrednici,

Projekat COVID-19 Investment Response – Green Recovery komponenta u saradnji sa
Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom BiH, Privrednom/Gospodarskom komorom
Federacije BiH te Privrednom komorom Republike Srpske poziva vas da se prijavite na sljedeće radionice
na temu zelenih poslovnih modela u metalnoj i drvnoj industriji u BiH.

Agende radionica dostupne su u nastavku, a prijave se vrše na:

1. Sarajevo, metaloprerađivačka industrija – 27.03.2024. https://forms.gle/H44XhsrXH5uR7SA66
2. Sarajevo, drvna industrija – 28.03.2024. https://forms.gle/WtssVFSjgyTgKUmd9
3. Banja Luka, metaloprerađivačka industrija – 23.04.2024. https://forms.gle/99QBJtX6845wRr2Z7
4. Banja Luka, drvna industrija – 24.04.2024. https://forms.gle/9afGc6Rm3QcjiBCH7

Rok prijave za svaku radionicu je dan prije samog održavanja radionice.

Agenda Sarajevo 27.03.2024.

Agenda Sarajevo 28.03.2024.

Agenda Banja Luka 23.04.2024.

Agenda Banja Luka 24.04.2024.