Search

Poziv za učešće na okruglom stolu i radionici na temu prava konkurencije

Na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, kao projektna aktivnost u sklopu projekta JEAN MONNET CENTER OF EXCELLENCE  South and East European Competition Law Center of Excellence, u dane 27. i 28. novembar 2023. godine organiziraju se okrugli stol i radionica.

 

Cilj okruglog stola pod nazivom „Provođenje zakona o konkurenciji u EU i JIE: komparativna perspektiva“ je diskusija o otvorenim procesnim pitanjima prava konkurencije u EU i JIE. Svoj osvrt na  pomenutu temu okruglog stola dati će predstavnici tijela nadležnih za primjenu prava konkurencije, predstavnici akademske i pravosudne zajednice iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije. Okrugli sto će biti održan 27. novembra 2023. godine sa početkom u 9h u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta, u Sali za sjednice, II sprat, lijevo.

 

Cilj radionice pod nazivom „Izazovi prava konkurencije u državama jugoistočne Evrope“ jeste sinteza najboljih praksi kako u oblasti zagovaranja konkurencije tako u izvođenju i prikupljanju dokaza u slučajevima zabranjenog sporazumijevanja u pravu konkurencije. Svoja iskustva će učesnicima prezentirati predstavnici tijela nadležnih za primjenu prava konkurencije, predstavnici akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije. Radionica će biti održana 28. novembra 2023. godine sa početkom u 9h u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta, u Sali za sjednice, II sprat, lijevo.

Više informacija o okruglom stolu i radionici te QR kodove za registraciju možete pronaći u agendama ispod.

Agenda za 27.11.2023.

Agenda za 28.11.2023.