Search

Poziv za učešće u online anketi o potrebama bh. kompanija u kontekstu digitalizacije

Privredna/Gospodarska komora FBiH podržava proces digitalne transformacije privrednih subjekata.

U tu svrhu, molimo predstavnike bosanskohercegovačkih kompanija na saradnju kako bismo saznali više
o nivou korištenja digitalnih tehnologija, vašim potrebama vezanim za digitalne tehnologije, te kako vam
centri za digitalne inovacije (DIH) mogu pomoći da povećate svoj nivo digitalne zrelosti kako biste
iskoristili prednosti koje digitalizacija pruža.

Vaše mišljenje je iznimno značajno i pomoći će pri prilagođavanju usluga koje će DIH pružati specifičnim
potrebama bosanskohercegovačkih kompanija.

Online anketa dostupna je na sljedećem linku: https://forms.gle/YgWMHkrGpMfuGEBx5

Anketa će biti dostupna do 15.02.2024. i neće vam trebati više od 10 minuta da ispunite anketu.

Hvala vam na saradnji.