Search

Predsjednik Privredne/Gospodarske Komore Federacije BiH sa suradnicima sudjelovao na Interkatedarskom skupu menadžmenta, marketinga i poduzetništva u Podgorici, Crna Gora

Interkatedarski skup menadžmenta, marketinga i poduzetništva već godinama okuplja akademsku zajednicu Jugoistočne Europe, koja svoje znanstvenoistraživačke rezultate postiže u područjima menadžmenta, organizacije, marketinga i poduzetništva, održan je 21. i 22. 09. 2023. u Crnoj Gori a čast da bude domaćin ovog prestižnog događaja pripala je Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Na skupu je sudjelovalo preko 100 prijavljenih učesnika, iz skoro 30 gradova Jugoistočne Europe, koji su imali priliku da tijekom dvodnevne konferencije razmjenjuju ideje i da se upoznaju sa najnovijim trendovima u predmetnim područjima. Osim toga, zahvaljujući podršci lokalne biznis i ICT zajednice koji su bili partneri u organizaciji, prisutni su mogli da čuju zanimljiva predavanja i iskustva o građenju uspješnih biznisa.

Prvi dan konferencije obilježila su uvodna predavanja nekih od najistaknutijih profesora u ovoj oblasti. Jedan od vodećih svjetskih autoriteta u teoriji i praksi menadžmenta, prof. dr. Isak Adižes, obratio se prisutnima putem videolinka i govorio na temu “Vještačka inteligencija i moderni menadžment i marketing”. Nakon profesora Adižesa, govorio je prof. dr. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, na temu “Izazovi menadžmenta obrazovanja u uvjetima razvoja vještačke inteligencije”. Uvodna predavanja zaključio je prof. dr. Milorad Novićević s Univerziteta u Misisipiju u Sjedinjenim Američkim Državama, govoreći na temu “Vještačka inteligencija kroz prizmu etike”.

Drugog dana konferencije, u okviru radnog segmenta, održane su tri paralelne sesije: Efikasnost menadžmenta i različiti modeli organizacije posla u uvjetima razvoja digitalne ekonomije, kojim je moderirala prof. dr. Jasmina Ćetković; Digitalizacija i vještačka inteligencija kao dio kreativne destrukcije tradicionalne marketing paradigme, čiji je moderator bio prof. dr Boban Melović; i Poduzetnički ekosistem kao preduvjet privrednog razvoja u digitalnom dobu, kojim je moderirala doc. dr Mirjana Kuljak.

Interkatedarskom skupu nazočili su Predsjednik Privredne/Gospodarske Komore FBiH izv. prof. dr. Marko Šantić i direktorica ekonomsko-pravnog sektora doc.dr.sc. Mia Glamuzina, te aktivnim sudjelovanjem dali doprinos veoma zanimljivoj i aktualnoj temi ovog skupa.