PRIVREDNA KOMORA FBIH UZELA UČEŠĆE NA ZAVRŠNOJ KONFERENCIJI PROJEKTA DUALSCI

Na Ekonomskom fakultetu Brčko 6. i 7. novembra u okviru Devete međunarodne konferencije
„Perspektive partnerstva vlasti, privrede i institucija visokog obrazovanja u podsticanju ekonomskog
razvoja“ održana je završna konferencija Projekta DUALSCI.

U okviru dvodneve , završne Konferencije projekta Dualsci kojoj su pristvovali članovi Upravnog
Odbora projekta predstavnici Univerziteta u Novom Sadu, Mostaru, Zenici, Sarajevu, Istočnom
Sarajevu, DHBW Heilbronn Njemačka, FH Joanneum Austrija, WUS Austrija i IMH Campus
Španija, te predstavnici resornih ministarstava obrazovanja oba entiteta uz prisustvo predstavnika
Privredne komore FBiH rezimirani su rezultati projekta te dogovorena dinamika izrade završnih
izvještaja radi okončanja istog.

Projekat DUALSCI je u potpunosti ostvario Projektom zacrtane ciljeve.

Dekan Ekonomskog fakulteta Brčko prof. dr Srđan Lalić rekao je da se nada da će rad na ovoj
konferenciji uticati na uvođenje programa dualnog obrazovanja i studije kratkih ciklusa u obrazovni
sistem distrikta.

Vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Subotici Nemanja Berber naveo je da dualno
obrazovanje podrazumijeva aktivno uklјučivanje privrede u visoko obrazovanje, odnosno praktičan
rad studenata.
“Oni studiraju uz rad i na taj način poslodavac već može da uvidi kakve su kompetencije koje se
stiču”, pojasnio je profesor Berber, napomenuvši da se u BiH, s cilјem unapređenja visokog
obrazovanje, sprovode “Erazmus” projekti “Partish” i “Dualsci” u skladu sa odlukama Evropske
komisije.