Search

Rukovodstvo Inžinjerske komore Federacije BiH na sastanku sa premijerom Nikšićem

Rukovodstvo Inžinjerske komore Federacije BiH na čelu sa predsjednicom prof.dr. Sanelom Klarić i
potpredsjednikom prof.dr. Edvinom Škaljom, 13.09.2023. godine održalo je sastanak sa premijerom
Federacije BiH Nerminom Nikšićem. Premijeru je prezentiran rad Inžinjerske komore od osnivanja do
danas. Informisan je o osnovanih četrnaest matičnih sekcija inžinjera i blizu hiljadu inžinjera
učlanjenih u Komoru. Inžinjerska komora FBiH je Premijeru i Vladi Federacije BiH stavila na
raspolaganje sve svoje resurse, prije svega stručnu savjetodavnu podršku u procesu EU integracija,
podršku za projekte i aktivnosti koje vodi Vlada Federacije BiH. Premijer Nikšić je iskazao
zadovoljstvo postojanjem organizacije koja okuplja veliki broj stručnih ljudi i rado prihvatio da
Inžinjerska komora Federacije sa inžinjerima učestvuje u budućem rješavanju značajnih pitanja.

Na sastanku se razgovaralo i o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koji je na dnevnom redu
Parlamenta FBiH. Predsjednica Klarić je iznijela stav Inžinjerske komore FBiH da formiranje Komore
inženjera u građevinarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, koje je predviđeno u Nacrtu Zakona neće
regulisati oblast na način usklađen sa evropskim normama, već će dodatno raslojiti inžinjersku struku.
Članovi Inžinjerske komore su i ranije u nekoliko navrata reagirali povodom predloženog teksta
Zakona, te smatraju da se isti može doraditi u ovoj fazi, a kao način pronalaska cjelovitog rješenja,
predlažu stvaranje zakonskog okvira za Komoru koja neće biti sama sebi svrha i koja će dati odgovor
na savremene izazove. Inžinjerska komora Federacije BiH predlaže Vladi Federacije BiH da se
poduzmu aktivnosti, te podrži inicijativa za donošenje Zakona o inžinjerskoj komori Federacije Bosne
i Hercegovine, kako bi se osigurao razvoj, usavršavanje i umrežavanje nekoliko hiljada inžinjera u
FBiH prema najboljim praksame EU. Premijer Federacije Nikšić i rukovodstvo Inžinjerske komore
Federacije BiH usaglasili su zajednički stav u cilju iznalaženja rješenja za navedenu problematiku
kako bi došli do najboljeg rješenja za sve inžinjere u Federaciji BiH.