U Beogradu održan Samit udruženja posrednika u prometu nekretnina sa područja Jugoistočne Evrope, te Forum posrednika u prometu i zakupu nekretnina

21.09.i 22.09.2023. godine u Beogradu u organizaciji Udruženja Klaster nekretnine i Privredne komore Srbije održani su Samit udruženja posrednika u prometu nekretnina sa područja Jugoistočne Evrope, te Forum posrednika u prometu i zakupu nekretnina na kojima se predstavilo i Udruženje posrednika u prometu nekretnina pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH koje se predstavljali predsjednica Naida Ćerimagić i članovi Upravnog odbora Elmedina Ciriković i Spaho Ljajić.

Skupovi su okupili predstavnike asocijacija posrednika u prometu nekretnina sa područja bivše SFRJ kao i druge brojne stručnjake iz oblasti prometa nekretnina koji su podijelili znanja i iskustva sa učesnicima.