U kompaniji Mann+Hummel BA, u Tešnju, održan sastanak Grupacije Automobilske Industrije Bosne i Hercegovine, GAI BiH

Dana, 05.03.2024. godine, u prostorijama kompanije Mann+Hummel BA, u Tešnju, održan je sastanak
Grupacije Automobilske Industrije BiH (GAI BIH). Tom prilikom sastanku je prisustvovalo 12 kompanija
koje zajedno upošljavaju preko 5.000 radnika.

Sastanak je počeo prezentacijom direktora kompanije Mann+Hummel BA Mahmuta Galijaševića, koji nas
je upoznao sa trenutnim stanjem u kompaniji sa akcentom na posljednjim implementiranim sistemima
digitalizacije i LEAN menadžmenta. Nakon održane prezentacije, otvorena je diskusija predstavnika
prisutnih kompanija. Tom prilikom smo upoznati da su akvizicije u automobilskoj industriji proširene na
bliži region, ali i zemlje EU. Akvizirane su određene automotiv kompanije iz susjedstva, tačnije Srbije,
Hrvatske i Slovenije, ali i Španije. Iako je trenutno vrlo izazovno stanje u automobilskoj industriji u
svijetu, jedna od preporuka sa sastanka je ulaganje u digitalizaciju proizvodnje i investiranje u nove
proizvodne kapacitete kao i u low-volume high-mix poslove.

Diskusija se nastavila na temu obaveza izvještavanja prema CBAM, perspektivama uspostave ETS
sistema u BiH kao i ulaganja u FNE za sopstvenu potrošnju s ciljem dobijanja garancija o porijeklu
odnosno certifikata koji bi se koristili pri izvozu proizvoda u zemlje EU. Također, jedna od tema sastanak
je bila i nepripremljenost i nespremnost distributera pojedinih roba i materijala u BiH i regiji, kada su u
pitanju obaveze po izvještavanju CBAM, što bh. izvoznim kompanijama pravi velike probleme kada je u
pitanju njihovo izvještavanje prema krajnjim kupcima.

Ono što posebno vrijedi istaći je da kompanije iz BiH sve više u svojim portofolijima imaju osim
proizvodne komponente, i razvojne komponente. I to ne samo za proizvode koji se proizvode u matičnim
kompanijama već i proizvode koje se proizvode u drugim kompanijama u cijelom svijetu.

Nakon završenog radnog dijela sastanka, upriličena je posjeta proizvodnom dijelu kompanije
Mann+Hummel BA tokom koje su demonstrirani posljednji instalirani digitalni alati uz naglašavanje
ušteda i benefita koji su njihovom instalacijom postignuti. Ovom prilikom su dogovoreni naredni koraci
kada su u pitanju aktivnosti i pravci djelovanja GAI BiH u 2024. godini.