U OKVIRU PROJEKTA 1 FUTURE PRIVREDNA KOMORA FBIH POSJETILA RUDARSKO GEOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI

8. novembra 2023. godine u prostorijama Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta
Univerziteta u Tuzli u okviru realizacije projekta 1Future, sufinansiranog od strane EU ,
održan je radni sastanak predstavnika fakulteta, gospođe Edise Nukić, gospođe Jelene
Marković i gospodina Zvjezdana Karadžina sa voditeljem Centra za međunarodnu i saradnju
sa EU Fondovima Privredne/Gospodarske komore FBiH g. Emirom Pašićem.

1FUTURE projekat ulazi u novu fazu realizacije u kojoj se provodi istraživanje svjesnosti o
klimatskim promjenama i mjerama koje preduzeća u Bosni i Hercegovini poduzimaju kako bi
se zaštitila od njihovih učinaka i posljedica. Rezultati istraživanja poslužiće institucijama
visokog obrazovanja uključenim u Projekat da svoje nastavne planove unaprijede
uključivanjem novih sadržaja koji će doprinijeti podizanju svijesti i edukaciji o klimatskim
promjenama i održivom razvoju. Na nivou Projekta ova istraživanja poslužiće za
uspostavljanje platforme za saradnju poslovnog sektora, vlasti i obrazovnih institucija, kao i
ostalih zainteresovanih strana.

Projektom su postavljeni ambiciozni planovi u smislu sveobuhvatne analize koja uključuje
privredne subjekte, lokalne zajednice i institucije kako bi se identifikovale potrebe u pogledu
kapaciteta i zanja na polju klimatskih promjena i održivosti.

Privredna komora FBiH je partner na Projektu, skupa s Univerzitetom u Tuzli, te je na
sastanaku dogovoren niz aktivnosti u narednom periodu koje će omogućiti uspješnu
realizaciju ove faze 1FUTURE projekta.