U okviru projekta 1Future Privredna komora FBiH upriličila posjetu Univerzitetu Lund u Kraljevini Švedskoj

U period od 13 do16. juna, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine  zajedno sa partnerima iz osam zemalja posjetila je Lund u okviru projekta 1Future koji ima za cilj da podrži visokoškolske institucije Zapadnog Balkana u izgradnji kapaciteta u oblasti održivosti, otpornosti i klimatskih akcija.

Domaćin je bio Sektor za upravljanje rizicima i društvenu sigurnost pri Univerzitetu Lund/ Kraljevina Švedska.

Studija je imala za cilj da pokaže kako Univerzitet Lund radi na pitanjima održivosti, u nastavi, straživanju i univerzitetskim uslugama.

Tokom prva dva dana, više od 20 predstavnika LU predstavilo je kako LU promoviše i provodi akcije održivosti.

Tom prilikom predstavnik Privredne komora FBiH Emir Pašić je upriličio prezentaciju komorskih aktivnosti po pitanju održivosti i otpornosti nacionalne ekonomije na klimatske promjene.

U naredna dva dana organizovani su sastanci Upravnog odbora Projekta 1Future vezani za projekte, koji su imali za cilj procjenu trenutnog napretka u projektnim aktivnostima, zadacima, rezultatima i prekretnicama Projekta.