Search

UDRUŽENJE ZA ELEKTROMOBILNOST BIH I UDRUŽENJE OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA I TRGOVACA AUTOMOBILA POZDRAVLJAJU STUPANJE NA SNAGU ODLUKE VLADE FBIH O POTICAJAMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA PRI KUPOVINI EKOLOŠKI PRIHVATLJIVIH AUTOMOBILA

Udruženje za elektromobilnost i Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima koja djeluju
pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBIH pozdravljaju usvajanje Odluku Vlade FBIH o Programu utroška
sredstava utvrđenih u razdjelu 17. budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom
ministarstvu energije, rudarstva i industrije "tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi –
poticaj pri kupovini električnih automobila", koja je i zvanično stupila na snagu objavom u Službenim
novinama Federacije BiH", broj 776/2023

Na osnovu inicijative i dugoročnog zalaganja Udruženja za elektromobilnost i Udruženje ovlaštenih
zastupnika i trgovaca automobila prema Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine ove godine po prvi put usvojila je Odluku i o subvenciranju privatnih
preduzeća i poduzetnika, gdje se ovim putem iznimno zahvaljujemo Federalnom ministarstvu energije,
rudarstva i industrije na zalaganju i uvažavanju mišljenja, koje za cilj ima između ostalog i osnaživanje
privrede ekološkim prihvatljivim voznim parkom.

 

Ovogodišnji poticaji, a po uzoru na sve zemlje EU prepoznali su i cjenovni rang, te kasifikaciju prema
emisiji CO2, odnosno tehnički uslovi prihvatljivih vozila za subvencioniranje ranigirani su na:

1. Električna vozila sa emisijom CO2 0 g/km, 10.000 KM poticaja
2. Hibridna električna "plug-in" vozila sa emisijom CO2 manjom od 50 g/km, 7.000 KM poticaja
3. Hibridna vozila "full hybrid" sa emisijama CO2 do 130 g/km, 5.000 KM poticaja

„Prije svega želimo izraziti zadovoljstvo i ovim putem još jednom se zahvaliti Ministarstvu vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa BiH na uvažavanju inicijative za produženjem odluke o suspenziji carine
na uvoz električnih vozila i smanjenju iste na uvoz hibridnih vozila.

Ovo je jedna od početnih i jako
značajnih mjera podrške u razvoju elektromobilnosti u BiH. Također, posebno se zahvaljujemo
Federalnoj Vladi koja je prepoznala značaj razvoja elektromobilnosti kroz usvajanje Inicijative za
subvencije odnosno poticaje prilikom kupovine električnih kao i hibridnih automobila, kako fizičkim
osobama, tako i pravnim licima.Cilj subvencije je neposredno podsticanje kupovine i upotrebe ekološki
prihvatljivih vozila.

Upravo sufinansiranjem kupovine električnih i hibridnih automobila Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine vrši direktni utjecaj na poboljšanje kvaliteta životne sredine kao i smanjenja izvora
zagađenja.

Još jednom se zahvaljujemo u ime Privredne/Gospodarske komore FBIH, te Udruženja za
elektromobilnost i Udruženja ovlaštenih zastupnik i trgovaca automobilima FBIH na uvaženim
inicijativam uz očekivanja da će istih u narednom periodu biti mnogo više s obzriom da elektromobilnost
nije budućnost, elektromobilnost je tu i postaje dio naše svakodnevnice.“, istaknu je Miro Sesar,predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima FBIH.

Generalni benefiti odluke o poticajama su višestrukog značaja, od povoljnijih cijena električnih i
hibridnih vozila, time i njihovog većeg broja na ulicama BiH, obnove voznog parka, smanjenja emisije
stakleničkih plinova iz transporta, novih radnih mjesta kod ovlaštenih zastupnika i trgovaca
automobilima, do novih poslovnih modela koji se odnose na izgradnju infrastrukture – punionica,isporučilaca opreme, operatera.Uz sve navedeno, neminovno je spomenuti i ispunjavanje obaveza BiH
na putu dekarbonizacije i ostvarenja klimatskih ciljeva.

Dodatno, uzročno-posljedična veza je bogatija turistička ponuda, gdje se očekuje sve veći broj
ugostiteljskih objekata, hotela i tržnih centara koji će izgradnjom punionica za električna vozila obogatit
svoju ponudu, kako za domaće stanovništvo, a tako i za turiste.

Ipak, na ovom putu paralelno je
potrebno podstaknuti izgradnju infrastrukture punionica, gdje ishodovanje građevinske dozvole i
dugotrajne administrativne procedure usložnjavaju situaciju. Udruženje za elektromobilnost i
Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima su po ovom pitanju pokrenuli aktivnosti i
inicijative, te tim povodom apelujemo na sve nadležene institucije na njihovu otvorenost za saradnju,
na koju se stavljamo na raspolaganje.