Search

Uspješno realizovana posjeta učenika škole Giordano Bruno IIS iz Peruđe, Italija u sklopu Erasmus + Joint Hosting projekta

Učenici škole Giordano Bruno IIS u posjeti IUS

U zadnjoj sedmici mjeseca jula oprostili smo se od  grupe učenika srednje škole  Giordano Bruno IIS iz Peruđe, Italija koja je boravila u Sarajevu u okviru Erasmus + Joint Hosting projekta.

Erasmus + Joint Hosting projekat je još jedan u nizu partnerskih projekata koji implementiraju Uniser Learning Mobility, Bologna  i IUS Life Centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), a koji su fokusirani na međunarodnu razmjenu učenika srednjih stručnih škola, te internacionalizaciju stručnog/strukovnog  obrazovanja.

Učenici škole Giordano Bruno IIS u posjeti Mostaru

Ovo je već treća grupa učenika iz Italije koja je boravila u našoj zemlji i koja je imala priliku da u  kompanijama u Kantonu Sarajevo radi jednomjesečne Erasmus + prakse.

Dodjela priznanja
Zahvaljujemo kompanijama koje su se pridružile i ovom Erasmus + projektu: Bosnalijek d.d., Klas d.d. i IUS RDC.

Dodjela priznanja

Posebnu zahvalnost dugujemo mentorima koji su radili sa učenicima iz Italije, učenicama Srednjoškolskog centra Hadžići i svim Erasmus Buddies i naravno profesorici Valentini Di Sante, na izuzetnoj saradnji tokom boravka u Sarajevu.

Dodjela priznanja
Erasmus + Joint Hosting projekat se odvija uz podršku Privredne/Gospodarske komore FBiH.

Učenici škole Giordano Bruno IIS u posjeti IUS