Search

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina stao ukraj nelegalnim agencijama

Izvor: https://ba.bloombergadria.com/

  • Puna primjena Zakona počela 1. aprila 2023.
  • Svaki agent mora imati dobro znanje iz oblasti stvarnog prava
  • Do usvajanja Zakona naša država je bila posljednja država u okruženju bez zakonitog uređenja tržišta

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je 1. oktobra 2021. godine, ali je njegova puna primjena počela 1. aprila 2023. godine. Usvajanjem ovog Zakona uređeno je više segmenata počev od edukacije agenata i postizanja višeg stepena profesionalizacije, zaštite klijenata i to kako prodavaca tako i kupaca, sprečavanje rada na crno, zbog čega su klijenti trpjeli velike štete i bili izloženi nesigurnosti, te je podignut nivo lojalne konkurentnosti.

”Do usvajanja zakona posrednici su djelovali isključivo prema Zakonu o obligacionim odnosima, Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o obrtu. Osjećala se potreba za usvajanjem lex specialisa kojim će se bliže urediti materija posredovanja”, za Bloomberg Adriju kaže Edin Batlak, direktor Agency Plus iz Mostara.

Jasna pravila

Dodaje da je industrija nekretnina svugdje u svijetu najveća industrija i u njoj moraju postojati vrlo jasna pravila šta je interes svih učesnika u prometu investitora (prodavaca), kupaca, posrednika-agencija, države i svih drugih učesnika.

”Do usvajanja Zakona naša država je bila posljednja država u okruženju bez zakonitog uređenja tržišta”, ističe Batlak.

Jedan od glavnih ciljeva Zakona jeste legalno poslovanje agencija za posredovanje u prometu nekretninama, s obzirom na to da je do sada tržište bilo preplavljeno nelegalnim agentima koji su kupce izlagali rizicima.

”Ukoliko svi akteri budu revnosni u implementaciji Zakona, sasvim je sigurno da ćemo za posljedicu imati smanjenje crnog tržišta i sive ekonomije”, kaže Batlak.

Pojašnjava da Zakon vrlo jasno razlučuje legalne od nelegalnih posrednika. Prema odredbama Zakona, svaki posrednik u oglašavanju mora navesti nekoliko ključnih elemenata kao što su naziv i adresa posrednika, datum i broj upisa u Registar posrednika kod Ministarstva trgovine FBiH, ime i prezime agenta i broj njegove personalne licence, broj zaključenog Ugovora o posredovanju između nalogodavca i agencije.

“Svako ko u oglasu nije naveo sve pobrojane elemente nelegalno se bavi posredovanjem i nalazi se u sivoj zoni. Samo na temelju tih podataka korisnici usluga i inspekcijski organi vrlo jednostavno mogu otkriti nelegalne posrednike i prema njima se odrediti”, dodaje Batlak.

Da bi se unaprijedilo prometovanje nekretninama, u sam proces moraju biti uključeni nadležno ministarstvo, inspekcijski organi, oglašivači, komora i Udruženje prometnika nekretninama FBiH i njihove članice.

“S datumom početka potpune primjene Zakona uspostavili smo kontakte s najvećim oglašivačima u BiH, jer oni su vrlo ozbiljna karika u cijelom procesu i razlučivanju legalnih od nelegalnih posrednika koji su u žargonu prepoznatljivi kao ‘torbari’. Na tom planu imamo već određene pomake, ali ćemo i dalje insistirati na implementaciji svih naših zahtjeva, jer to je u interesu svih stakeholdersa”, naglašava Batlak.

Edukacija agenata

Kada je riječ o zaštiti klijenata, Batlak ističe da je permanentna edukacija i usvojeno znanje potvrđeno na ispitnom ciklusu osnova za rast profesionalizma u branši, što će legalne agente učiniti prepoznatljivim i razlikovati od nelegalnih ad hoc posrednika.

“Svaki agent mora imati dobro znanje iz oblasti stvarnog prava kojim se uređuju vlasnička prava, oblasti gradnje i urbanizma, jer mora biti sposoban objasniti klijentima finese iz ovih oblasti i ne dovesti ih u zabludu. Naprimjer agent mora znati čitati i razumijevati javne dokumente poput prostornih i regulacionih planova s režimima gradnje i svaka informacija data klijentu mora biti tačna”, kaže Batlak te dodaje da u suprotnom oštećeni klijent ima pravo na obeštećenje putem protesta police osiguranja u prvom koraku, a potom i putem suda.

Također, agent mora poznavati finansijsko poslovanje putem banaka, poreznu politiku, marketing, regulativu našeg i drugih zakona, a sve to u svrhu olakšanog i zakonitog prometovanja nekretninama.

Za unapređenje prometa nekretnina iznimnu važnost će imati uvezivanje agencija u posebnu mrežu, na čemu već radi Udruženje, što će za posljedicu imati podizanje profesionalizma i multiplikaciju prihoda te podizanja ugleda profesionalnih agencija. Batlak naglašava i da fokus mora biti na edukaciji agenata.

”S permanentnom edukacijom današnjih i budućih agenata business prometa nekretnina dobit će iznimnu važnost i adekvatno mjesto u ekonomiji. Visoki nivo znanja i organizacije Udruženja prometnika otvorit će međunarodna umrežavanja, što će za posljedicu imati priliv inozemnog kapitala i biti zamajac razvoju industrije nekretnina u Bosni i Hercegovini”, zaključuje Batlak.

Link: https://ba.bloombergadria.com/ekonomija/bih/33799/zakon-o-posredovanju-u-prometu-nekretnina-jace-stiti-klijente/news