Search

BLUEAIR

Puni naziv projekta: Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3 (BLUEAIR)

U Jadransko-jonskoj regiji inovacijske politike plavog rasta obilježene su fragmentarnošću, s naprednijim i zaostalijim regijama koje u svojim inovacijskim strategijama traže zajednički pristup zasnovan na znanju kako bi poboljšale rast plavog sektora na svojim teritorijima.

Regije i zemlje koje dijele ista mora i rijeke trebaju usklađene politike plavog rasta za planiranje budućih inovacijskih inicijativa u područjima poput pomorskog prometa, zagađenja voda, energetske povezanosti, zaštite morskog okoliša, promicanja održivog turizma i drugih.

Cilj projekta BLUEAIR (punog naziva Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3) je jačanje institucionalnih kapaciteta teritorija ADRION-a (jadransko-jonskog područja) u definiciji zajedničke politike pametnih specijalizacija (S3) u plavom rastu i jamčenje usklađenosti lokalnih inicijativa sa strategijom EUSAIR (EU Strategy for the Adriatic-Ionian Region – EUSAIR)  kroz razvoj makroregionalne strategije pametne specijalizacije (S3) plavog rasta i uspostavljanje namjenske inovacijske zajednice. Koordiniranim pristupom poboljšat će se administrativni kapaciteti, inovativnost i ekonomski razvoj za uključene teritorije, kao i za cijelo područje ADRION-a.

Poboljšanje kompetencija inovacijskih aktera na području plavog rasta, identificiranje sektora od makroregionalnog interesa, iskorištavanje potencijala za transnacionalnu suradnju, podrška razvoju jedinstvenog makroregionalne S3 plavoga rasta za Jadransko-jonsku regiju, ciljevi su koji će se postići uključenjem aktera po principu četverostruke zavojnice, koji će sudjelovati u definiciji zajedničke strateške vizije putem omogućavanja alata, inicijativa za izgradnju kapaciteta i učinkovitih EDP praksi i instrumenata. S podrškom znanstvenih stručnjaka i tehničke dokumentacije, BLUEAIR navedenim akterima nudi pogled u buduće scenarije sektora plavog rasta koji će im omogućiti iskorištavanje transnacionalnih mogućnosti sektora.

Glavni cilj projekta BLUE AIR je jačanje institucionalnih kapaciteta ADRION država i regija u definiciji zajedničkog pristupa provedbi politika S3 o plavom rastu na makroregionalnoj razini.


Specifični ciljevi projekta:

• Poboljšati kompetencije aktera četverostruke zavojnice u plavome rastu;
• Identificirati sektore plavog rasta od makroregionalnog interesa i iskoristiti potencijale za transnacionalnu suradnju;
• Podržati razvoj makroregionalne S3 plavog rasta na jadransko-jonskom području.


Glavni rezultati projekta:

• Uspostava inovacijske zajednice BLUEAIR;
• Povećanje znanja inovacijskih aktera makroregije u razvoju S3 plavoga rasta;
• Izrada sveobuhvatnog seta alata za S3;
• Izrada Inovacijske strategije makroregionalne S3 plavog rasta;
• Akcijski plan za ulaganja u inovacije i poboljšanje plavoga rasta.


Projektni partneri:

• Area Science Park, IT
• Hrvatska gospodarska komora
• Tehnološki park Ljubljana, SLO
• Općina Izola, SLO
• Istraživački centar Sveučilišta u Pireju, GR
• Regija Centralna Makedonija, GR
• Državna agencija za znanstvena istraživanja i inovacije, AL
• Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, CG
• Privredna komora Crne Gore
• Sveučilište u Beogradu
• Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine


Trajanje projekta: 01.12.2020. – 31.05.2023. (30 mjeseci)

Ukupan budžet projekta: 2.440.000 eura

Iznos EU sufinanciranja: 2.074.000 eura

Prioritetna os programa: Prioritetna os 1 – Inovativna i pametna regija.

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ova objava je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Privredne/Gospodarske komore FBiH te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.

Više o projektu saznajte OVDJE.


Kontakt: Zvonimir Miletić
e-mail: z.miletic@kfbih.com
tel: +387 36 446 063