Search

Boosting competitiveness of wood processing sector in Herzegovina

Puni naziv projekta: Boosting competitiveness of wood processing sector in Herzegovina

Opis projekta: Generalni cilj projekta  „Jačanje konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora u Hercegovini” je doprinijeti održivom ekonomskom rastu i povećanom izvozu ciljanih malih i srednjih poduzeća, razvojem kvalitetne i obrazovane radne snage, korištenjem alata informacijske i komunikacijske tehnologije u optimizaciji poslovanja te kroz stvaranje uvjeta za inovacije. Projektne aktivnosti su usmjerene na jačanje kapaciteta postojećih i potencijalnih zaposlenika u malim i srednjim poduzećima u navedenom sektoru, kao i optimizaciju njihovih poslovnih procesa i njihovu digitalizaciju. Rezultati projekta će se ogledati u povećanju izvoza kod ciljanih poduzeća i u novim radnim mjestima.

Projekt provodi Drvni klaster Hercegovina kao vodeći partner, u suradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, INTERA Tehnološkim Parkom iz Mostara i poduzećem Hera d.o.o. Mostar.

Projekt traje 18 mjeseci,  a ukupna vrijednost projekta je 307.194,38 eura od čega Europska unija financira 242.012,34 eura putem bespovratnih sredstava u okviru EU4Business-a.

Donator: Projekt „Jačanje konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora u Hercegovini” se provodi u okviru EU4Business projekta koji je vrijedan 16,1 milijuna eura, a zajednički ga financiraju Europska unija (15 milijuna eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milijuna eura). Projekt zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od travnja 2018. godine do ožujka 2022. godine.

EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije – Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Federalno ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.