BuildSkills Academy

Projekat BuildSkills Academy, koji sufinansira Evropska unija, osmišljen je da pruži podršku centrima za stručno obrazovanja širom Evrope u što bržoj prilagodbi njihove ponude potrebama tržišta rada, kako bi pripremili radnu snagu u traženim zanimanjima za digitalnu i zelenu tranziciju. Projekat će centrima stručnog obrazovanja ponuditi savremeno i digitalizirano pružanje obuka koje su međunarodno priznate i certificirane. Glavni cilj projekta BuildSkills Academy je stvoriti pan-evropski okvir i shemu za certifikaciju te unapređenje znanja i vještina za tzv. “dvostruku” (zelenu i digitalnu) tranziciju, s fokusom na građevinski sektor.

Za više informacija o projektu, posjetite: https://www.linkedin.com/company/buildskills-academy/