Novosti

Poziv na promociju knjige, 22.aprila 2024.

(danas) u 13h  Slobodni smo obavijestiti Vas da u kontinuitetu pratimo aktivnosti EU u oblasti zaštite okoliša te smo upoznati sa nadolazečim ozbiljnijim pristupom u zbrinjava odnosno reciklaži tekstilnog otpada koji predstavlja sve veču prijetnju za okoliš na globalnom planu. Naš stručnjak Mr.ecol.sci.Sead Arslanagić je obradio jedan novi inovativni model reciklaže

Pročitaj više »

PRIVREDNA KOMORA FEDERACIJE BIH I CEPS- CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE POTPISALI SPORAZUM O NAUČNOJ, ISTRAŽIVAČKOJ I STRUČNOJ SARADNJI

7. marta 2024. godine, u okviru projekta 1FUTURE na Visokoj školi “CEPS – Centar za poslovne studije” Kiseljak, svečano je otvoren Centar znanja za klimu i održivost (KHCS). Osnovna misija Centar je da podstakne kulturu interdisciplinarne saradnje između istraživača, fakulteta, studenata i zainteresovanih iz lokalne zajednice kako bi se zajednički suočili

Pročitaj više »