COOPeR

Opis projekta:

Projekt COOPeR ima za cilj uspostaviti prekogranični Centar za masline posvećen zajedničkom istraživanju i razvoju na polju maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja. Glavne usluge koje nudi centar uključuju širok spektar laboratorijskih i dijagnostičkih testova i postupaka (npr. Identifikacija i liječenje štetnika i bolesti maslina i provođenje kemijskih analiza maslinova ulja), ciljani programi obuke i razmjena znanja između različitih sudionika u lancu vrijednosti. Razvojem prekogranične mreže dionika, partnerstvo ima za cilj potaknuti dijalog i akcije te odgovoriti na specifične potrebe sektora maslinarstva. Glavne ciljne skupine su lokalne, regionalne i nacionalne vlasti, visokoškolske i istraživačke institucije, sektorske agencije, mala i srednja poduzeća i organizacije za potporu poslovanju.


Ključne aktivnosti projekta:

• Izrada upitnika za mapiranje dionika;
• Mapiranje dionika u sektoru maslinarstva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori;
• Uspostavljanje prekograničnog centra za masline s laboratorijem u Mostaru;
• Uspostavljanje mreže prekogranične suradnje u području maslinarstva;
• Organiziranje edukativne radionice;
• Organiziranje treninga za prijenos znanja;
• Pilot projekt sadnje nasada maslina;
• Potpisivanje ugovora o suradnji između dionika;
• Studijski posjet Sevilli u svrhu jačanja kapaciteta u uzgoju maslina.


Očekivani ključni rezultati projekta:

• Uspostavljen prekogranični centar za masline s laboratorijem u Mostaru;
• Uspostavljena mreža prekogranične suradnje u području maslinarstva;
• Uspostavljena suradnja između dionika, poduzeća (povezanim s proizvodnjom maslina), ustanova za potporu poslovanju i istraživačkim institucijama u svrhu razmjene znanja i eksperimentalne sadnje novih sorti maslina na prekograničnom području.


Vodeći partner:

Grad Mostar (GUM) je odgovoran za cjelokupno upravljanje i provedbu projekta. Osim aktivnosti povezanih s ulogom vodećeg partnera, Grad Mostar koordinira uspostavu novog centra za masline i olakšava umrežavanje dionika maslinarske industrije. Pored toga, LP se obvezao da će u Mostaru postaviti pilot zasadu maslina za nove sorte maslina prilagođene lokalnim uvjetima.


Projektni partneri:

Hrvatska gospodarska komora (CCE) koordinira mapiranje dionika maslina u Hrvatskoj i donosi završno izvješće o mapiranju. Zahvaljujući svom sektorskom iskustvu, Hrvatska gospodarska komora podržava uspostavljanje prekogranične poslovne mreže i koordinira ciljane komunikacijske aktivnosti.

Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (IAC) koordinira aktivnosti izgradnje kapaciteta i pruža tehničku pomoć i stručnost potrebnu za postavljanje pilot nasada maslina u Mostaru. Štoviše, ovaj projektni partner podržava mapiranje dionika maslina u hrvatskom dijelu projektnog područja te organizira edukativnu radionicu i trening prijenosa znanja.

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (PGKFBIH) koordinira mapiranje dionika maslina u Bosni i Hercegovini i podržava partnerstvo u identificiranju alata i metoda za nesmetano funkcioniranje prekogranične poslovne mreže. Pored toga, ovaj projektni partner odgovoran je za organizaciju zajedničkog završnog događaja u Mostaru.

Maslinarsko društvo Boka (OGAB) odgovorno je za razvoj i održavanje prekogranične baze podataka o dionicima u maslinarstvu. Udruženje „Boka” definira zajedničku metodologiju prikupljanja podataka i koordinira mapiranje dionika maslina u Crnoj Gori. Nadalje, ovaj projektni partner odgovoran je za organizaciju okruglog stola s predstavnicima vladinih struktura posvećenih razmjeni znanja u sektoru maslina.


Trajanje projekta: 15.12.2020 – 14.12.2022. (24 mjeseca)

Ukupan budžet projekta: 884.677,75 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 751.976,07 EUR

Prioritetna os programa: Prioritetna os 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

Ova publikacija je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Hrvatske gospodarske komore, te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.

Više informacija o Interreg IPA programu prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. možete pronaći na: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/