Search

Akreditovani kurs fiber-optike – IUS Life

IUS Life centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), u
saradnji sa MICOM BH, organizuje VIKEND KURS OPTIKE za inžinjere, tehničare,
studente i sve zainteresirane.

Datum: 02. i 03.12.2023.
Trajanje : 14 časova
Vrijeme : 10:00 -17:00
Cijena : 450 KM (U cijenu uračunat PDV i ručak)

Za prijave dva i više polaznika iz iste firme kao i za studente popust od 15%!
Broj mjesta je ograničen.
Tokom obuke kandidati će savladati sljedeće:

• Fiber-optika praktična primjena
• Rad sa optičkim vlaknima
• Spajanje optičkih vlakana
• Mjerenja na optičkim kablovima
• OTDR Splicer

Program je akreditovan od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kanton Sarajevo
Registracija u toku!

https://life.ius.edu.ba/en/apply-form 

https://www.facebook.com/lifeius

https://www.facebook.com/IUSEnglish