Search

Akreditovani kurs fiber-optike – IUS Life

⇒ Prvi i jedini akreditovani kurs fiber-optike!!!
⇒ Pozivamo vas da se prijavite za pohađanje VIKEND KURS-a FIBER- OPTIKE!
⇒ Kurs je namijenjen inžinjerima, tehničarima, studentima i svim zainteresovanim koji žele
saznati više o praktičnoj primjeni fiber-optike.
Datum : 30-31.03.2024.
Trajanje : 14 časova
Vrijeme : 10:00 -17:00
Cijena : 450 KM (U cijenu uračunat PDV i ručak)
⇒ Za prijave dva i više polaznika iz iste firme kao i za studente popust od 15%!
Broj mjesta je ograničen.
⇒ Tokom obuke kandidati će savladati sljedeće:
⇒ Fiber-optika praktična primjena
⇒ Rad sa optičkim vlaknima
⇒ Spajanje optičkih vlakana
⇒ Mjerenja na optičkim kablovima
⇒ OTDR Splicer
⇒ Program je akreditovan od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Registracija u toku!

https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

http://International University of Sarajevo

IUS Life – Lifelong Learning Center