Search

Akreditovani kurs fiber-optike – IUS Life

IUS Life centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), u saradnji
sa MICOM BH, organizuje VIKEND KURS OPTIKE za inžinjere, tehničare, studente i sve
zainteresirane.

Datum : 07. i 08.10.2023.
Trajanje : 14 časova
Vrijeme : 10:00 -17:00
Cijena : 450 KM (U cijenu uračunat PDV i ručak)
Za prijave dva i više polaznika iz iste firme kao i za studente popust od 15%!
Broj mjesta je ograničen.
Tokom obuke kandidati će savladati sljedeće:
Fiber-optika praktična primjena
Rad sa optičkim vlaknima
Spajanje optičkih vlakana
Mjerenja na optičkim kablovima
OTDR Splicer
Program je akreditovan od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kanton Sarajevo

Registracija u toku!
https://life.ius.edu.ba/en
IUS Life – Lifelong Learning Center
International University of Sarajevo