Search

ArchiCAD kurs za studente i arhitekte – IUS Life

ArchiCAD kurs će polaznicima pružiti sveobuhvatnu obuku o alatima i tokovima rada za
informaciono modeliranje zgrada (BIM) koristeći vodeći softver ArchiCAD u industriji.

Polaznici ovog kursa će moći:

Razumjeti osnovne koncepte i prednosti BIM-a i njegove primjene u arhitekturi

Ovladati ArchiCAD interfejsom, alatima i navigacijom za efikasno 3D arhitektonsko
modeliranje

Kreirati detaljne 3D modele koji uključuju arhitektonske elemente, napomene i
građevinsku dokumentaciju…

⇒ Početak 15.04.2024!

    Registracija u toku⇓

https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

http://International University of Sarajevo

IUS Life – Lifelong Learning Center