Drugi poziv na sudjelovanje u ESG edukaciji

 

Međunarodna akademija održivog razvoja u suradnji s Privrednom / Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine  te  s svjetski renomiranim partnerima i certificiranim predavačima osnovala je ESG AKADEMIJU .

U prvoj polovici 2024. godine za ciljane grupe koje će u vrlo skoroj budućnosti biti obveznici CSRD direktive i izrade karbonskog otiska za svoje proizvode organizira edukaciju o ESG izvješćivanju u više razina.

Druga  edukacija će biti organizirana u Sarajevu 16. i 17. 05  2024. godine u Hotelu Hills. Partneri ove edukacije su svjetski koncerni koji se bave ovom tematikom i to: OIKON I TUV NORD .

Program ESG edukacije

 

Praktični vodič za održivost poslovanja i snalaženje u ESG regulatornim zahtjevima EU-a

 

Praktična edukacija s relevantnim stručnim podlogama.

Sudionici će dobiti širu sliku, odnosno ključne informacije potrebne za razumijevanje konteksta održivosti koji je mjerodavan za razumijevanje mnoštva novih regulatornih zahtjeva EU-a vezano za upravljanje i izvještavanje o održivosti i održivo financiranje. To mnoštvo regulatornih zahtjeva bit će prikazano u sažetom i jednostavnom formatu, ali na način da sudionici mogu identificirati moguće koristi i prilike od njihove primjene u svakodnevnom poslovanju. Ključni koncepti, poput lanca vrijednosti, dužne pažnje, dvostruke materijalnosti, održivih djelatnosti i uspostavljanja preduvjeta za njihovo postizanje neizostavan su dio edukacije.

Naposljetku, bit će riječi i o okolišnim, društvenim i upravljačkim sastavnicama održivosti, njihovim stvarnim i mogućim utjecajima na strategije i poslovne modele poduzeća te pojedinim zahtjevima Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) i Europskog standarda za izvještavanje o održivosti (ESRS) vezano za ciljeve, mjere, ključne pokazatelje uspješnosti, metrike i potrebnim resursima i organizacijskim preduvjetima za izvještavanje o održivosti.

Edukacija će biti interaktivna, s mnoštvo primjena iz prakse i praktičnim vježbama. Od sudionika se očekuje aktivno sudjelovanje, otvorenost u dijeljenju iskustava i izazova s kojima se (već sada) susreću u praksi i spremnost na učenje i traženje rješenja.

Detaljne informacije putem linka : https://esgbh.com/esg/esg-edukacija/#prijava