Search

EDUKACIJA O EU PROJEKTIMA

Datum:12. Juni 2023. u 13h

Lokacija: Privredna/Gospodarska Komora Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo

 

Edukacija od EU projektima” je organizovana od strane Fondacije poduzetnika u Bosni I Hercegovini, u saradnji sa Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO), kontakt tačkom za Erasmus+ projekte u Bosni i Hercegovini.

Na edukaciji o finansiranju EU projekata, organizacije i kompanije moći će naučiti više o različitim aspektima pripreme, prijave i upravljanja projektima koji se finansiraju od strane Evropske unije.

Neke od tema koje će obuhvatiti edukacija su:

  1. Struktura i ciljevi EU fondova: Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa strukturom finansiranja EU projekata, vrstama fondova koji su dostupni i sektorima koji mogu aplicirati na iste. Takođe ćete naučiti nešto više o ciljevima i prioritetima EU fondova i kako se oni usklađuju sa strategijama organizacija i kompanija.
  2. Finansijski aspekti EU projekata: Na edukaciji će se obrađivati i finansijski aspekti EU projekta, uključujući budžetiranje, pravila i smjernice za trošenje sredstava, izvještavanje o troškovima i praćenje finansijskog toka projekta. Učesnici će naučiti kako pravilno napraviti projektni budžet, kako pravilno koristiti sredstva tokom implementacije projekta i kako izvještavati o finansijskom stanju projekta.
  3. Mogućnosti BH kompanija i organizacija u EU Fondovima – Svi prisutni će imati priliku da čuju informacije o mogućnosti njihovih preduzeća, kompanija, uduruženja kako i na koji način i oni mogu pristupiti EU Grantovima i kako i na koje aplicirati.
  4. Upravljanje projektnim ciklusom: Ova tema obuhvata sve faze projektnog ciklusa, uključujući identifikaciju, formulisanje, implementaciju, praćenje i evaluaciju projekta. Učesnici će naučiti nešto o osnovnim principima upravljanja projektima, rizicima i promjenama, kao i sa tehnikama praćnje i vrednovanja projektnih rezultata.
  5. Partnerstvo i mreže: Edukacija će se također fokusirati i na značaj partnerstava i umrežavanja u kontekstu EU projekata. Učensici će saznati više o prednostima uspostavljanja partnersatava sa drugim organizacijama i kompanijama ali isto tako i kako odabrati prave partnere, uspostaviti efikasnu komunikaciju i upravljati međusobnim odnosima tokom implementacije projekta.
  6. Administrativni I pravni aspekti EU projekata: Raspravljat ćemo o administrativnim i pravnim aspektima EU projekata, uključujući pravila i regulative koje se odnose na učešće u EU fondovima, administrativno vođenje projekta, pravila o javnoj nabavi i zaštiti intelektualne svojine. Učesnici će biti upoznati sa ključnim smjernicama i propisima koji se trebaju poštovati tokom prijave i implementacije kako bi se izbjegle sve nepravilnosti i rizici.
  7. Komunikacija i diseminacija rezultata: Komuniakcija kao ključna komponenta uspjeha EU projekata. Učesnici će naučiti o važnosti razvijanja strategije komunikacije, identifikaciji ciljnih grupa, izradi efikasnih prouka i korištenju različitih kanala komunikacije kako bi se širili rezultati projekta i postigla željena vidljivost.
  8. Primjeri: Ono što je naročito cijenjeno jeste prikazivanje svih teorijskih aspekata kroz primjere u praksi. Sa našim predavače imat ćete priliku da podijelite svoje ideje i na licu mjesta dobijete odgovore na sva vaša pitanja i samu pomoć pri apliciranju. 

Učesnici: Poziv je otvoren za sve zainteresovane organizacije, komapnije, duruženja, fondacije ali I individue koje kroz projekte žele unaprijediti svoje poslovanje i biti primjer pozitivnih promijena u društvu.

Prijave: Prijave za ovaj događaj otvorene su za sve zainteresovane kompanije/udruženja/organizacije i pojedince a svoje učešće potvrđujete popunjavam sljedeće online forme. Učesnici koji potvrde svoj dolazak blagovremeno će biti obaviješteni o detaljnim informacijama i agendi događaja.

Učešće na edukaciji iznosi 200KM, dok je za sve članove Privredne/Gospodarske Komore Federacije BiH edukacija 100KM, a za one koji odluče pristupiti Fondaciji poduzetnika u BiH edukacija je uz ispunjenu pristupnicu BESPLATNA.

Više o pristupnici Fondaciji poduzetnika možete pronaći ovdje.

             

Predavač: Ismail Šehić

 

Ukratko ćemo Vam predstaviti i predavača na ”Edukaciji o EU projektima”, Ismaila Šehića koji iza sebe ima godine iskustva u radu sa Evropskom unijom kako kroz razne projekte tako I kroz svoju nevladinu organizaciju koja je jedna od najjačih u Evropi u sferi Erasmus+ projekata Evropske unije. Više o orgnaizaciji možete pronaći ovdje.

Njegovo aktivno učešće u Omladinskim projektima počelo je 2011. godine, kao učesnik I trener. 2014. godine dobio je trenersku licencu. Do sada mu je povjerena uloga trenera u više od 30 Evropskih i vanevropskih zemalja u kojima je imao priliku da surađuje sa različitim grupama ljudi.

Njegova trenutna profesionalna pozadina je kao direktor BRAVO organizacije, predsjednik Sektora za Međunarodnu suradnju u Crvenom krstu,posebno zadužen za međunarodnu suradnju i međunarodne volontere i direktor Fondacije poduzetnika u BiH.

Pored toga radi i kao Međunarodni službenik za projekte u Jordanskom forumu za inovacije mladih, zadužen za suradnju i partnerstva sa evropskim organizacijama. Također je i projekt menadžer i trener za MV International, ali u isto vrijeme i mentor za nekolicinu start-up kompanija šitom svijeta.

Pokušaj rada na izgradnji mira i pomirenju jedna je od tema modernog društva na kojoj je teško raditi, ali je dokazao svoj kvalitet i znanje ove teme i dobio nagradu za najboljeg mladog lidera u 2013. godini u Evropi, delegiran od evropskih institucija i 2014. za izgradnju mira i pomirenje od gradskog vijeća.

– Međunarodni projektni službenik u JYIF-u (www.jyif.org) – od 2015

– Predsjednik Sektora za međunarodnu saradnju u Crvenom krstu (www.ckns.org) – od 2013

– COO CEE FREIRAUM (www.ceefreiraum.com) – od 2018.

– Menadžer projekta u FITT-u (www.f4itt.org) – od 2018.

– SALTO trener (https://www.salto-youth.net/tools/toy/ismail-sehic.4309/) – od 2014

– Član odbora MV International (www.engomvi.com) – od 2015

– Direktor Fondacije poduzetnika u BiH (www.poduzetnici.ba) – od 2022