Kurs fiber optike

📶Prvi i jedini akreditovani kurs fiber-optike!!!
📶Pozivamo vas da se prijavite za pohađanje VIKEND KURS-a FIBER- OPTIKE!
📶 Kurs je namjenjen za inžinjerima, tehničarimna, studentima i svim zainteresovanim koji žele saznati više o praktičnoj primjeni fiber-optike.
📶Datum : 18-19.05.2024👈
📶Trajanje : 14 časova
📶Vrijeme : 10:00 -17:00
📶Cijena : 450 KM (U cijenu uračunat PDV i ručak)
📶Za prijave dva i više polaznika iz iste firme kao i za studente popust od 15%!
📶Broj mjesta je ograničen.
📶 Tokom obuke kandidati će savladati sljedeće:
✔️ Fiber-optika praktična primjena
✔️ Rad sa optičkim vlaknima
✔️ Spajanje optičkih vlakana
✔️ Mjerenja na optičkim kablovima
✔️ OTDR Splicer
✔️ Program je akreditovan od strane Ministarstva za odgoj i
obrazovanje Kanton Sarajevo
✏️ Registracija u toku!