Search

Kursevi knjigovodstva i računovodstva – IUS Life

IUS Lifelong Learning Center organizuje kurseve knjigovodstva i računovodstva u 4 nivoa.

Nivo 1 počinje 23.12.2023. u 11:00 sati
Vrijeme: subotom od 11:00 do 14:00
Broj časova: 20
Cijena: 300 KM
Studenti: -20%
Instruktor: Jasmina Šaković

Nivo 1 – Teme

– Uvod u računovodstvo

– Ulazne fakture

– Izlazne fakture

– Izvodi

-Blagajna

Registracija putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

Kontakt:

????:033 957 186/188

✉️:iuslife@ius.edu.ba

Cilj ovog kursa je da se polaznik upozna sa načinom rada finansijskog knjigovodstva (glavna knjiga povezana sa sintetičkim knjigovodstvom, analitičkim knjigovodstvom, kupcima, dobavljačima itd). Nastava će se praktično održavati kroz knjigovodstveni softver.
Na ovom nivou polaznici će se upoznati i sa kontnim planom preduzeća te će se održavati praktične vježbe na knjiženju ulaznih faktura, izlaznih faktura te obračun PDV-a.