ONLINE – SAP Enterprise Resource Planning – IUS Life

IUS Life – centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS),
organizuje SAP ERP kurs!
SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno
znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.
⇒ Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom
modelu koji pruža SAP.
SAP ERP kurs će vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji na
istom. Pozivamo mlade ljude koji su na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću
sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da
nam se pridruže.

⇒ Početak kursa je u utorak, 10.03.2024.
⇒ Održavat će se utorak i četvrtkom od 17:00 do 19:00 sati.
⇒ Kurs će trajati 4 sedmice/16 časova.

Cijena kursa iznosi 250 KM.

Registracija putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

ili direktno na mail: iuslife@ius.edu.ba

International University of Sarajevo
IUS Life – Lifelong Learning Center