Search

Poziv za seminar „Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte“

Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine i Institut za intelektualno
vlasništvo Bosne i Hercegovine Vas pozivaju na seminar:

„Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte“

koji će biti održan u ponedjeljak, 31.07.2023. godine od 11.00 sati u prostorijama
Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne Hercegovine u Sarajevu (ul. Branislava
Đurđeva 10, velika sala u prizemlju).

Intelektualno vlasništvo je „neopipljiva“ imovina, ali vrlo često najvrijednija imovina
kompanije koju je potrebno kontinuirano unaprijeđivati, ali i zakonski zaštititi od
potencijalnih zloupotreba. Imajući u vidu značaj intelektualnog vlasništva u današnjem
poslovnom okruženju kao i potrebu podizanja svijesti o važnosti zaštite istog, na seminaru
će se prezentirati tematske cjeline koje se odnose na patente, žigove i industrijski dizajn,
te na uslugu Preddijagnostike intelektualnog vlasništva, koju je Institut za intelektualno
vlasništvo odnedavno uveo kao besplatnu uslugu za mala i srednja preduzeća.

Seminar je namijenjen privrednim subjektima, organizacijama za podršku biznisu kao i
onima koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku.
Više informacije možete pronaći u programu seminara.

Učešće na seminaru je besplatno. Prijavu na seminar možete izvršiti dostavom
popunjenog prijavnog obrasca putem e-maila na adresu: a.handzic@kfbih.com , najkasnije
do četvrtka, 27.07.2023. godine do 16.00 sati.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033 566 322 ili e-mail:
a.handzic@kfbih.com .

Program seminara

Prijava za seminar Intelektualno vlasnistvo