Search

Seminar “Procesna kalibracija – Osnove” – IUS Life, 04.10.2023.

IUS Life – centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS),
vas poziva da prisustvujete seminaru “Procesna kalibracija – Osnove”, koji organizujemo u
saradnji sa MICOM BH Sarajevo.

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i
zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjite razlike u
proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

– Srijeda, 04.10.2023. od 15:00 do 19:00 sati
– Cijena: 150 KM (PDV uračunat u cijenu)

Kroz seminar Vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.

Prijava putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form  

IUS Life – Lifelong Learning Center
International University of Sarajevo MICOM BH