Seminar “Procesna kalibracija – Osnove” – IUS Life

IUS Life – centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), vas
poziva  da prisustvujete seminaru “Procesna kalibracija – Osnove”, koji organizujemo u
saradnji sa MICOM BH  Sarajevo.

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i
zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjite razlike u
proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.
– Četvrtak, 30.11.2023. od 15:00 do 19:00 sati
– Cijena: 150 KM (PDV uračunat u cijenu)

Kroz seminar Vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.

Prijava putem linka:

https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

https://www.facebook.com/lifeius

https://www.facebook.com/IUSEnglish

MICOM BH