Search

Seminar “Procesna kalibracija – Osnove” – IUS Life

IUS Life – centar za cjeloživotno učenje, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), vas poziva  da prisustvujete seminaru “Procesna kalibracija – Osnove”, koji organizujemo u saradnji sa MICOM BH  Sarajevo.

Procesna kalibracija osigurava efikasno odvijanje industrijskih procesa, kvalitet proizvoda i zadovoljstvo krajnjih korisnika. Poboljšajte proces proizvodnje i testiranja, umanjite razlike u proizvodima i osigurajte rano otkrivanje potencijalnih kvarova.

– Srijeda, 12.07.2023. od 15:00 do 19:00 sati

– Cijena: 150 KM (PDV uračunat u cijenu)

Kroz seminar vas vode predstavnici kompanije MICOM BH.

Prijava putem linka.