Search

Seminar “SAP Enterprise Resource Planning” – IUS Life, od 09.05.2023. godine

IUS Life – Lifelong Learning Center, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP ERP kurs!
SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.

Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji pruža SAP.
SAP ERP kurs će vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji na istom. Pozivamo mlade ljude koji su na početku karijere, a koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

Početak kursa je u utorak, 09.05.2023.

Nastava će se održavati utorkom i petkom od 17:00 do 19:00 sati.

– Kurs će trajati 4 sedmice/16 časova.
– Cijena kursa iznosi 250 KM.

Registracija u linku OVDJE.

ili direktno na mail: iuslife@ius.edu.ba

IUS Life – Lifelong Learning Center