Seminar SAP Enterprise Resource Planning – IUS Life

IUS Life – centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP
ERP kurs!

SAP ERP kurs omogućava polaznicima da spoznaju, uče i unapređuju ključno poslovno znanje kroz
nekoliko područja studija, sa fokusom na najpopularnije module SAP softvera.

Target grupa su poslovni ljudi, studenti i svi oni koji žele naučiti nešto novo o poslovnom modelu koji
pruža SAP.

SAP ERP kurs će vam pomoći da se pripremite za tržište rada i budete konkurentniji na istom. Pozivamo
mlade ljude koji su na početku karijere koji nisu imali priliku da se susreću sa SAP softverom, niti
mogućnost sticanja ovakvih znanja i vještina na radnom mjestu, da nam se pridruže.

Početak kursa je u utorak, 24.10.2023.

Utorkom i četvrtkom od 17:00 do 19:00 sati.

– Kurs će trajati 4 sedmice/16 časova.

– Cijena kursa iznosi 250 KM. Registracija putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

ili direktno na mail: iuslife@ius.edu.ba

IUS Life – Lifelong Learning Center

International University Sarajevo