Search

Seminar “Uvod u termografiju – pogled u nevidljivo” – IUS Life

IUS Life – centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i Micom BH Sarajevo, vas pozivaju da prisustvujete interaktivnom seminaru Uvod u termografiju – pogled u nevidljivo.

Termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela.

Šta termografiju čini tako korisnom, saznat ćemo u utorak, 11.07.2023.

Pridružite nam se!

Vrijeme: 15:00-19:00

Kotizacija: 150 KM

Prijava putem linka: https://life.ius.edu.ba/en/apply-form

IUS Lifelong Learning Center

MICOM BH

International University of Sarajevo