Search

Interreg ADRION - AMOCEAB

Privredna/Gospodarska komora FBiH je partner na međunarodnom projektu organizacije magistarskog studija kružne ekonomije i bioekonomije.

Službeno je pokrenut projekt „AMOCEAB – Adrion Master On Circular Economy and BioEconomy“, financiran iz europskog programa INTERREG ADRION. Na projektu sudjeluje široko partnerstvo sastavljeno od 8 europskih sveučilišta iz Jadransko-jonske makroregije i 2 institucije.

Partnerstvo će voditi Politehničko sveučilište Marche (Italija) i uključivat će nekoliko istaknutih europskih partnera: Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni UNIBO (Italija), Tehničko sveučilište na Kreti (Grčka), Poljoprivredno Sveučilište u Tirani (Albanija), Sveučilište u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Škola naprednih društvenih studija u Novoj Gorici (Slovenija), Prehrambeno-biotehnološki fakultet – Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska), Tehnološko-metalurški fakultet Republike Srbije (Srbija), Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina), CNA Emilia-Romagna (Italija).

Projekt AMOCEAB ima za cilj poboljšati kapacitet za transnacionalno rješavanje ranjivosti okoliša, fragmentacije i očuvanja usluga ekosustava u jadransko-jonskom području. Uz to, stvaranje diplomskog studija poboljšat će vještine uključenih studenata i podržati poslovne organizacije u razvoju rješenja i znanja usmjerenih na zelenu održivost.

Glavne teme projekta AMOCEAB su inženjerstvo okoliša, biotehnologija, bioraznolikost, kružno gospodarstvo, društveni utjecaj, održivi poslovni modeli i digitalizacija.

Planirani rezultati projekta:

1. razvoj rješenja i saznanja o cirkularnoj i bio ekonomiji
2. razvoj zajedničkog akademskog puta za stvaranje novih ekspertiza u području cirkularne i bio ekonomije
3. povećanje kapaciteta sveučilišta, te potpora u poslovnom smislu organizacijama koje rade na rješenjima za cirkularnu i bio ekonomiju
4. stvaranje transnacionalne mreže sveučilišta, te organizacija aktivnih u području kružne i bio ekonomije
 

Ovi ciljevi će se postići zajedničkim putem, koji uključuje visoke istraživačke institucije i centre za poslovnu podršku unutar ADRION područja.

Svaka zemlja partner (Italija, Grčka, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Srbija) obvezat će se podržati stvaranje transnacionalne mreže i razvoj studija na temu kružnog gospodarstva i bioekonomije, kroz organizaciju sastanaka za obuku, periodičnih sastanaka o aktualnom stanju projekta, uz angažman dionika na svom teritoriju.

Više informacija možete pronaći na linku : https://amoceab.adrioninterreg.eu/

DELIVERABLE M.4.1 PUBLICATION OF MDCEB DRAFT PROGRAMME ON PROJECT PARTNER OFFICIAL WEBSITE