INTERVET WB

Puni naziv projekta: Internacionalizacija VET sistema u zemljama Zapadnog Balkana (INTERVET WB)

Cilj projekta INTERVET Western Balkans je da otvori nove mogućnosti za mobilnost u okviru obrazovnog procesa u centrima za stručno obrazovanje, kao i da doprinese razvoju kulture mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja. Projekat INTERVET WB omogućit će institucijama za stručno obrazovanje u zemljama EU da uspostave programe razmjene učenika i osoblja sa školama i centrima stručnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.

Kako bi se postiglo navedeno, projekat predviđa aktivnosti na dva nivoa: mobilnost učenika škola za stručno obrazovanje te izgradnja kompetencija nastavnog osoblja u stručnom obrazovanju. Projekat će obezbijediti učesnicima bolji pristup resursima vezanim za međunarodne razmjene u cilju obučavanja, te pružiti informacije o postojećim mogućnostima.

Projektni konzorcij čine udruženja, MSP, centri za stručno obrazovanja, privredne komore te jedan univerzitet, iz 6 regionalnih partnera: Albanije, BiH, Kosova, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Srbije, te 8 partnera iz zemalja EU: Italije, Belgije, Nizozemske, Francuske, Malte, Španije, Slovenije i Poljske. Lideri projekta su Uniser Società Cooperativa Sociale Onlus, Italija i Da Vinci College, Nizozemska. IUS / IUS Centar za cjeloživotno učenje partnerska je institucija iz BiH, dok je Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine ko-partner.


U ovom trogodišnjem projektu učestvovat će studenti i nastavnici sa područja cijelog Balkana. Projektne aktivnosti uključuju:

– 56 PRO-type razmjena u trajanju od 3 mjeseca (za učenike koji su tek diplomirali ili obavljaju praksu)
– 360 razmjena u trajanju od mjesec dana (za učenike srednjih stručnih škola)
– 54 “job shadowing” praksi (za nastavnike i rukovodioce stručnih škola)
– učešće u ljetnim školama za 36 nastavnika stručnih škola
– učešće u tematskim sesijama za 72 nastavnika i rukovodioca škola stručnog obrazovanja

Zbog pandemije koronavirusa, implementacija projekta INTERVET WB prilagođena je online platformama, a mobilnost učenika i nastavnog osoblja će se odvijati u skladu sa aktuelnim epidemiološkim mjerama svih zemalja učesnica projekta.

INTERVET WB se su-finansira iz sredstava programa ERASMUS+ Evropske unije, sa budžetom od 2.000.000 EUR. Provedba projekta počela je u januaru 2020. godine, a trajat će ukupno 42 mjeseca, odnosno do juna 2023. godine.

Više informacija o projektu INTERVET WB možete pronaći na: https://intervetwb.net/